Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilujen työttömyysturvaan liittyviin tehtäviin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 13.56
Uutinen

Työllisyyden kuntakokeilujen kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa antaa asiakkaidensa työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja. Kuntien tehtäväksi siirrettäisiin sellaisten lausuntojen antaminen, jotka nykyisin annetaan kuntien asiakkaille kussakin TE-toimistossa. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle torstaina 21.4.2022.

Nykytilanteessa toimivalta työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevien työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa ei ole jakautunut tarkoituksenmukaisesti työllisyyden kuntakokeilussa mukana olevien kuntien ja TE-toimistojen välillä. Jatkossa kunnan asiakkaana olevan työhakijan työttömyysturva-asiat käsiteltäisiin pääasiassa joko kokeilualueen kunnassa tai valtakunnallisesti keskitetysti harkintaa vaativia työttömyysturvatehtäviä hoitavassa Uudenmaan TE-toimistossa. 

Esityksen taustalla on TE-palvelut 2024 –uudistus, eli TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Kuntakokeilujen asiakkaat jatkavat kuntien asiakkaina, kunnes palvelut siirtyvät pysyvästi. Tämän takia olisi perustelua siirtää kokeilukunnille lisää toimivaltaa antaa työvoimapoliittisia lausuntoja. Tehtävien siirtämisellä vahvistettaisiin kuntien roolia työttömyysturva-asioissa. 

Uudenmaan TE-toimiston lisäksi myös kokeilualueiden kunnilla olisi jatkossa mahdollisuus antaa työvoimapoliittinen lausunto työnhakijan opintojen vaikutuksesta oikeuteen saada työttömyysetuutta tilanteissa, joihin ei liity harkintaa.  Kunta voisi antaa lausunnon silloin, kun se olisi tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaista. Viime kädessä velvollisuus lausunnon antamiseen olisi kuitenkin Uudenmaan TE-toimistolla. TEM:ssä on vireillä säädöshanke vastaavan toimivallan siirtämisestä myös kullekin TE-toimistolle.

Lisäksi kokeilualueiden kunnat antaisivat asiakkaansa työttömyysetuuden maksajalle ilmoituksen siitä, kun työnhakija lähtee työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin. 

Valtakunnallisesti keskitettyjä työttömyysturvatehtäviä hoitavalle Uudenmaan TE-toimistolle tulisi mahdollisuus antaa kokeilualueiden kuntien asiakkaita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja muistakin kuin harkintaa vaativista asioista. 

Muutosten tarkoituksena olisi selkiyttää ja sujuvoittaa kuntakokeilujen asiakkaana olevan työnhakijan työttömyysturvaprosessia. Lisäksi muutoksilla halutaan turvata asiakkaan työttömyysturva-asian viivytyksetön käsittely. Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Noora Santala, p. 029 5047 304

 
Sivun alkuun