Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

TEM027:00/2022 Säädösvalmistelu

ELY-keskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 16 a §:ään lisättäisiin uusi 4 momentti. Keskitetysti työttömyysturvatehtäviä hoitavan Uudenmaan TE-toimiston lisäksi kukin TE-toimisto voisi antaa toimialueellaan lausunnon työnhakijan opintojen vaikutuksesta oikeuteen saada työttömyysetuutta tilanteissa, joihin ei liity harkintaa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM027:00/2022

Asianumerot VN/5969/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 24.2.2022 – 8.7.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 686/2022

Yhteyshenkilö
Noora Santala, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 304
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä ja turvata käsittelyn viivytyksettömyyttä.

Tiivistelmä

ELY-keskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 16 a §:ään lisättäisiin uusi 4 momentti. Keskitetysti työttömyysturvatehtäviä hoitavan Uudenmaan TE-toimiston lisäksi kukin TE-toimisto voisi antaa toimialueellaan lausunnon työnhakijan opintojen vaikutuksesta oikeuteen saada työttömyysetuutta tilanteissa, joihin ei liity harkintaa.

Lähtökohdat

Työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa on ilmennyt, ettei ole tarkoituksenmukaista, että työttömyysturvalain työnhakijoiden opintoihin liittyvät asiat käsitellään kaikissa tilanteissa keskitetysti Uudenmaan TE-toimistossa. Työnhakijan työttömyysturva-asioiden sujuvan käsittelemisen näkökulmasta olisi perusteltua, että kukin TE-toimisto voisi käsitellä työnhakijan opintoihin liittyvät asiat omalla toimialueellaan tilanteissa, joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa.