Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa kesäkuun loppuun

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 13.49
Tiedote
Kuvassa työtakki on ripustettu naulaan.

Yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Oikeus on perustunut työttömyysturvalain väliaikaiseen muutokseen, joka on nykyisellään voimassa maaliskuun loppuun asti. Hallitus antoi eduskunnalle 18.2.2021 esityksen, jolla yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettaisiin 30.6.2021 asti. Tarkoituksena on turvata yrittäjien toimeentuloa pandemian jatkuessa.

– Koronapandemia on vaikeuttanut yrittäjien toimintaa merkittävästi, eikä nopeaa helpotusta tilanteeseen valitettavasti ole näkyvissä. Tarve tuen jatkamiselle on selvä, työministeri Tuula Haatainen perustelee.

– Yrittäjien työmarkkinatuella on ollut merkittävä rooli poikkeusoloissa. Syksyllä tukea sai keskimäärin noin 22 000 henkilöä kuukaudessa, työministeri Haatainen jatkaa.

Kela maksoi vuonna 2020 työmarkkinatukea yhteensä noin 44 000 yrittäjälle. Tukea maksettiin yhteensä noin 165,7 miljoonaa euroa.

Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto. Yrittäjä voi saada väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatukea, jos

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. 

Väliaikaisen muutoksen perusteella maksettavan työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Jos yrittäjä lopettaa koko yritystoiminnan, työttömyysetuutta voidaan maksaa työttömyysturvalain toistaiseksi voimassa olevien säännösten perusteella.

Työmarkkinatuen hakeminen ja maksaminen etenevät seuraavasti:

  1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
  4. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Jatkoa myös muille työttömyysturvan koronajoustoille

Yrittäjien työmarkkinatuen lisäksi hallitus esittää jatkoa työttömyysturvan suojaosan korotukselle ja muille työttömyysturvan poikkeussäännöksille (STM:n tiedote 18.2.2021).

Hallituksen esitykset liittyvät valtion vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Esitykset käsitellään eduskunnassa lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430 (kysymykset työministerille)
hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 0295 047 082 (median kysymykset työmarkkinatuesta)

 
Sivun alkuun