Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Regeringen föreslår att arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter till utgången av juni

Arbets- och näringsministeriet
18.2.2021 13.49
Pressmeddelande

Företagarna har kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Rätten har baserat sig på en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som för närvarande gäller till utgången av mars. Regeringen lämnade den 18 februari 2021 en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd fram till den 30 juni 2021. Avsikten är att trygga företagares ekonomi när pandemin fortsätter.

– Coronapandemin har försvårat företagarnas verksamhet avsevärt, och tyvärr går det inte att snabbt avhjälpa situationen. Behovet av fortsatt stöd är klart, motiverar arbetsminister Tuula Haatainen.

– Arbetsmarknadsstödet för företagare har haft en betydande roll under undantagsförhållanden. I höstas fick i genomsnitt cirka 22 000 personer i månaden stöd, fortsätter arbetsminister Haatainen.

År 2020 betalade Folkpensionsanstalten arbetsmarknadsstöd till sammanlagt cirka 44 000 företagare. Det betalades ut sammanlagt cirka 165,7 miljoner euro i stöd.

På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

Arbetsmarknadsstödet är en form av arbetslöshetsförmån. En företagare kan enligt en temporär ändring få arbetsmarknadsstöd, om

  • företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Arbetet på heltid ska ha upphört eller inkomsterna minskat på grund av coronavirusepidemin. 
Erhållande av arbetsmarknadsstöd som betalas på basis av en temporär ändring förutsätter inte att företagsverksamheten upphör. Om företagaren upphör med hela företagsverksamheten, kan arbetslöshetsförmån betalas med stöd av de bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gäller tills vidare.

Ansökan om och utbetalning av arbetsmarknadsstöd framskrider enligt följande:

  1. Företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och lämnar en redogörelse för att arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronavirusepidemin.
  2. Arbets- och näringsbyrån ger till Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  3. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd hos FPA.
  4. Folkpensionsanstalten betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Fortsatt flexibilitet även för andra förmåner inom utkomstskyddet för arbetslösa på grund av corona

Utöver arbetsmarknadsstödet för företagare föreslår regeringen en fortsättning på höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa och andra undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa. 

Regeringens propositioner hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021. Propositionerna behandlas i riksdagen i samband med tilläggsbudgetpropositionen.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430 (frågor till arbetsministern)
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082 (mediernas frågor om arbetslöshetsförmån)

 
Sivun alkuun