Hyppää sisältöön

Henkilöstörahastoja voisi jatkossa perustaa pienemmissäkin yrityksissä – lakiluonnos lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2022 11.32
Tiedote

Henkilöstörahasto on työntekijöiden omistama ja hallitsema rahasto. Sen avulla voidaan parantaa yrityksen, viraston tai kunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä sitouttaa työntekijöitä yrityksen toimintaan. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että henkilöstörahaston voisi perustaa myös nykyistä pienemmillä työpaikoilla.

Henkilöstörahastoihin kuuluvat kaikki yrityksen työntekijät, ja niiden varat on sijoitettava varmalla ja tuottoisalla tavalla. Henkilöstö voi sijoittaa rahoja myös siihen yritykseen tai konserniin, jossa henkilöstö työskentelee. 

”Henkilöstörahastoilla on tärkeä rooli suomalaisen omistajuuden tasa-arvoistamisessa. Siksi haluamme laajentaa henkilöstörahaston perustamismahdollisuuden myös pienempiin yrityksiin”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan helpotuksia henkilöstörahaston perustamiseen. Jatkossa rahaston voisi perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto tai vastaava tuotto on vähintään 100 000 euroa. Nykyisin yritys tarvitsee henkilöstörahaston perustamiseen vähintään kymmenen työntekijää ja yli 200 000 euron liikevaihdon tai vastaavaa tuoton. 

Henkilöstörahaston voisi jatkossa perustaa, vaikka yrityksen henkilöstön määrä tai liikevaihto ei aluksi täyttäisikään vaatimuksia. Tämä koskisi tilanteita, joissa olosuhteisiin nähden voidaan pitää ilmeisenä, että vaatimukset tulevat täyttymään henkilöstörahaston kolmen ensimmäisen täyden tilikauden aikana. Poikkeus koskisi vain edeltävän vuoden aikana perustettuja uusia yrityksiä. 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös, että useamman yrityksen yhteisiä henkilöstörahastoja olisi mahdollista perustaa tietyin edellytyksin. Lisäksi helpotettaisiin henkilöstörahaston hallinnointia. Lakiin ehdotetaan myös vähäisempiä säädöshuoltoon liittyviä muutoksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta 7.10.2022 mennessä. Hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä marraskuussa 2022. Muutokset tulisivat voimaan huhtikuussa 2023. 

Kotimaista omistajuutta vahvistetaan

Esitys liittyy Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen kotimaisen omistamisen ohjelman laatimisesta, joka tukee kasvua löytämällä keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta. 

TEM asetti heinäkuussa 2020 työryhmän valmistelemaan kotimaisen omistamisen ohjelmaa. Kotimaisen omistamisen ohjelman tavoitteena on hyvä, vahva ja omistautunut omistajuus, laajempi ja monipuolisempi pohja kotimaiselle omistajuudelle sekä myönteisempi asenneilmapiiri omistajuuteen. Työryhmä ehdotti useita toimenpiteitä, joista henkilöstörahastolain muuttaminen olisi yksi. 

Hallituksen esitysluonnos henkilöstörahastolain muuttamisesta on valmisteltu erillisessä TEM:n asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä. 

Henkilöstörahastojen määrä Suomessa on kasvussa. Vuonna 2021 Suomessa oli 264 henkilöstörahastoa. Vuonna 2020 rahastoissa oli 130 210 jäsentä ja niiden pääomat olivat yhteensä 616 miljoonaa euroa. 

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 0295 047 372
hallitusneuvos Nico Steiner, p. 029 504 9001

 
Sivun alkuun