Hallituksen esitys laeiksi henkilöstörahastolain ja tuloverolain 65 §:n muuttamisesta

TEM096:00/2021 Säädösvalmistelu

Työryhmä valmisteli toimikaudellaan hallituksen esityksen muotoon laaditun mietinnön hallituksen puoliväli- ja kehysriihessä linjattujen muutosten toteuttamiseksi henkilöstörahastolakiin. Lausuntokierros 6.9.-11.10.2022, hallituksen esitys HE 265/2022 eduskunnalle 10.11.2022,

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM096:00/2021

Asianumerot VN/28637/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.12.2021 – 1.2.2023

Asettamispäivä 29.11.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi henkilöstörahastolain ja tuloverolain 65 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2022
  45/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Kehitetään henkilöstörahastolakia huomioiden mm. hallituksen puoliväli- ja kehysriihessä linjatut muutokset (5 §).

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, Hallitusneuvos
puh. +358 295 049 001
[email protected]

Tiivistelmä

Työryhmä valmisteli toimikaudellaan hallituksen esityksen muotoon laaditun mietinnön hallituksen puoliväli- ja kehysriihessä linjattujen muutosten toteuttamiseksi henkilöstörahastolakiin. Lausuntokierros 6.9.-11.10.2022, hallituksen esitys HE 265/2022 eduskunnalle 10.11.2022,

Lähtökohdat

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.7.2020 kotimaisen omistamisen ohjelmaa valmistelevan työryhmän. Työryhmän tehtäväksi määriteltiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti laatia esitys kotimaisen omistamisen ohjelmasta, joka tukee kasvua löytämällä keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta. Työryhmä luovutti raportin TEM:lle 24.3.2021.

Lisää aiheesta