Hyppää sisältöön

Jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2020 9.00 | Julkaistu suomeksi 25.6.2020 klo 13.21
Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset, joilla lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset 26.6.2020, ja ne tulisivat voimaan pääosin 1.7.2020.

Muutokset ovat osa toimia, joilla hallitus vastaa koronaviruspandemiaan. Niiden taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4.2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet viiteen päivään. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen. Väliaikaiset muutokset koskevat yksityistä sektoria.

Lomautettujen ja yrittäjien oikeus työttömyysturvaan

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen tavoitteena on ollut turvata lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Yrittäjät puolestaan ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on ollut turvata yrittäjien toimeentulo.

Työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten, jotka koskevat lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen, voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti.

Työnhakijan haastattelut ja työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

TE-toimistot ovat voineet järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin toukokuun alusta lukien. Haastatteluja on järjestetty työnhaun alkaessa vain niille työnhakijoille, joiden kohdalla ne ovat erityisen tarpeellisia. Tarkoituksena on ollut vapauttaa TE-toimistojen resursseja muun muassa työnhakijaksi ilmoittautuvien henkilöiden työttömyysturva-asioiden käsittelemiseen. Joustomahdollisuutta on tarkoitus jatkaa 31.12.2020 asti, mutta haastatteluja kuitenkin lisätään työnhakijoiden palvelutarpeen mukaisesti.

Lisäksi työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan tietyin edellytyksin jatkaa, jos opinnot viivästyvät COVID-19-pandemian takia.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, TEM, p. 0295 064 207 (median kysymykset työlainsäädännöstä)
hallitussihteeri Meri Pensamo, TEM, p. 0295 047 257 (median kysymykset työnhakijan palveluista)
hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 0295 047 082 (median kysymykset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuudesta)

 
Sivun alkuun