Hyppää sisältöön
Media

Kuuleminen Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkon YVA-selostuksesta alkoi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2021 9.43
Tiedote
Kuvassa Loviisan voimalaitos

Kuuleminen Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkon YVA-selostuksesta on alkanut. Kuulemisaika on 20.9.-18.11.2021. Kuuleminen toteutetaan muun muassa verkossa Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Yleisölle suunnattu kuulemistilaisuus järjestetään Loviisassa torstaina 7.10.

Fortum [Power and Heat Oy] toimitti 6.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriöön ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) jossa on selvitetty Loviisan ydinvoimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstä poiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia. 

Fortumin YVA-prosessissa tarkasteltavat päävaihtoehdot ovat molempien Loviisan molempien laitosyksiköiden käytön jatkaminen noin vuoteen 2050 saakka tai ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto nykyisten lupajaksojen päättymisen jälkeen. Loviisa 1 -laitosyksikön nykyinen käyttölupa päättyy vuoden 2027 lopussa ja Loviisa 2 -yksikön vuoden 2030 lopussa.

YVA-selostuksessa on arvioitu mm. hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen sekä ympäristöön, vesistöön, pohjavesiin, kalatalouteen, luontokohteisiin, maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi on arvioitu sen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja aluetalouteen.

Useita vaihtoehtoja antaa lausuntoja ja mielipiteitä YVA-selostuksesta

Fortumin arviointiselostus on nähtävillä osoitteessa: www.tem.fi/loviisan-yva-selostus TEM pyytää siitä lausuntoja viranomaisilta ja yhteisöiltä 20.9.-18.11.2021. Kuuleminen toteutetaan verkossa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lausuntoja ja mielipiteitä voi toimittaa kuitenkin myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo(at)tem.fi tai kirjeitse osoitteella, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Lausunnossa tai mielipiteessä pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/20577/2021. Esitetyt mielipiteet ja lausunnot julkaistaan ministeriön verkkosivuilla.

Yleisötilaisuus järjestetään pandemiatilanteen salliessa torstaina 7.10.2021 klo 18-21 Lovisavikens skolalla osoitteessa Brandensteininkatu 27 B, 07901 Loviisa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu hankkeen verkkosivuilla www.fortum.fi/loviisayva. Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa. Siihen voi osallistua myös puhelinyhteyden tai verkon kautta edellä mainitulla sivustolla.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä annetaan tammikuussa 2022. Aikanaan YVA-selostus liitetään laitoksen jatkoa koskevaan käyttö- tai käytöstäpoiston lupahakemukseen. Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii TEM ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, puh. 029 504 8274
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125
 

 
Sivun alkuun