Hyppää sisältöön

Lakiluonnos työntekijöiden aseman turvaamisesta yhtiöiden rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2022 9.09
Tiedote

Hallituksen esitys, joka koskee työntekijöiden aseman turvaamista yritysten rajat ylittävissä kotipaikan siirroissa, sulautumisissa ja jakautumisissa on lausunnolla.

Nyt lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa annettua lakia. Lisäksi ehdotetaan muutoksia työsopimuslakiin, yhteistoimintalakiin, yhteistoiminta-asiamiehestä annettuun lakiin sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettuun lakiin. 

Esityksellä pyritään turvaamaan henkilöstön työsuhteisiin perustuvia oikeuksia, henkilöstön kuulemista ja henkilöstölle tiedottamista suunnitelluista muutoksista sekä sääntöjä henkilöstön osallistumisesta yhtiöiden rajat ylittävän sulautumisen, jakautumisen ja kotipaikan siirron seurauksena Suomeen rekisteröitävän yhtiön tai yhtiöiden hallinnossa. 

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121 direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajat ylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta (yritysjärjestelydirektiivi).

Lausunnolla oleva hallituksen esitys perustuu työryhmän esitykseen.

Lausuntoja voi antaa 16.8.2022 asti Lausuntopalvelussa. 

Lisätiedot:
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131

 
Sivun alkuun