Hyppää sisältöön
Media

TE-palvelut 2024 -uudistus
Ministerityöryhmä linjasi: Kunnille siirtyy pääosa henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2021 12.00
Tiedote
#TEpalvelut2024

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi 28.9.2021, että pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyisi kuntien vastuulle vuonna 2024. Näiden palvelujen hankintatehtävät siirtyisivät myös ELY-keskuksilta kunnille. Valtio vastaisi työllisyydenhoidon järjestelmästä ja sen valtakunnallisesta toimivuudesta.

Tällä hetkellä valtion viranomaiset, eli TE-toimistot, TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ja ELY-keskukset, järjestävät työvoima- ja yrityspalvelut joko itse tai hankkivat ne osittain tai kokonaan palvelujen tuottajilta.

”TE-palvelu-uudistuksessa kunnalle muodostuu laaja palveluvastuu kaikista oman alueensa asiakkaista. Siksi kunnille siirrettäisiin myös niiden järjestämisvastuulle tulevia palveluja koskevat hankinnat. Kuntien järjestämisvastuun, palveluvalikoiman ja rahoitusmallin on muodostettava selkeä kokonaisuus. Kunnilla on oltava tosiasialliset mahdollisuudet tuottaa vaikuttavia palveluja”, ministerityöryhmän puheenjohtajana toimiva työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Valtiolla on viime kädessä vastuu työvoimasta. Valtio vastaisi työllisyydenhoidon palvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta, kuten tietojärjestelmästä ja kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden arvioinnista. Valtiolla olisi kokonaisvastuun lisäksi ylialueellinen ja valtakunnallinen koordinoiva rooli palvelukokonaisuuksissa, joilla edistetään kansallisesti merkittäviä työllisyystoimenpiteitä yhdessä kuntien kanssa. Tällaisia palvelukokonaisuuksia olisivat esimerkiksi äkilliset rakennemuutostilanteet ja kansainväliset rekrytoinnit.

Ministerityöryhmä tekee tarkempia linjauksia siirtyvistä palveluista myöhemmin syksyllä, yhdessä kannustavan rahoitusmallin kanssa.


Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 0295 047 372
hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, p. 0295 048 940

 
Sivun alkuun