Hyppää sisältöön

Neljän tuoteryhmän markkinavalvontaa koskeva lakiesitys lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2022 11.47
Uutinen
Mittalaite

Markkinoilla olevien tuotteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset. Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että tuotteet eivät vaaranna käyttäjien terveyttä, turvallisuutta tai ympäristöä ja että tuotteet toimivat oikealla tavalla. Hallituksen lakiesitys koskien markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoa lelujen, kuluttajakäyttöisten koneiden, mittauslaitteiden ja kaasulaitteiden osalta lähtee lausuntokierrokselle.

EU:n markkinavalvonta-asetus koskee yli 70 tuoteryhmää. Asetuksen myötä Suomessa olemassa olevia kansallisia markkinavalvonnan rakenteita pitää päivittää niin, että ne vastaavat EU:n markkinavalvonta-asetusta. EU-asetuksen täytäntöönpanoa on tehty vaiheittain eri ministeriöissä ministeriöiden vastuualueiden mukaan. 

Asetuksen täytäntöönpanoa koskeva laaja lakipaketti tuli voimaan 11.4.2022. Tässä yhteydessä yhdenmukaistettiin markkinavalvontaa koskevaa sääntelyä hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Yhdenmukaisen sääntelyn arvioidaan olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta.

Nyt laaditaan täydentävää sääntelyä sellaisten tuotteiden osalta, jotka eivät olleet huhtikuussa voimaan astuneessa lakipaketissa mukana, hyödyntäen horisontaalista markkinavalvontalakia. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoa lelujen, kuluttajakäyttöisten koneiden, esimerkiksi kodin remontointiin ja puutarhatöihin tarkoitettujen koneiden, mittauslaitteiden ja kaasulaitteiden osalta. Näiden tuoteryhmien markkinavalvontaan liittyviin lakiluonnoksiin pyydetään nyt lausuntoja.

Kaikkien kyseisten tuotesektorien valvontaviranomaisia ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Tulli. 

Lausunnon voi antaa 27.5. asti 

Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta 27.5.2022 mennessä. Lausunnon voivat antaa kaikki asiasta kiinnostuneet. Jos lausunnon antaja ei halua rekisteröityä palveluun, voi lausunnon lähettää sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/28734/2021.

Ruotsinkielinen lausuntomateriaali täydennetään Lausuntopalveluun mahdollisimman pian, ja sille varataan vastaava lausuntoaika kuin suomenkieliselle esitysluonnokselle. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Emilia Tiuttu, TEM, p. 0295 047 127

 
Sivun alkuun