Hoppa till innehåll

Lagförslaget om marknadskontroll för fyra produktgrupper på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2022 11.47 | Publicerad på svenska 19.4.2022 kl. 14.02
Nyhet
Mittalaite

De produkter som finns på marknaden ska uppfylla de krav som ställs på dem. Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att produkterna inte äventyrar användarnas hälsa, säkerhet eller miljön och att produkterna fungerar på rätt sätt. Regeringens proposition med förslag till lag om genomförande av marknadskontrollförordningen i fråga om leksaker, maskiner i konsumentbruk, mätinstrument och gasanordningar sänds på remiss.

EU:s marknadskontrollförordning gäller över 70 produktgrupper. I och med förordningen ska de existerande nationella strukturerna för marknadskontroll i Finland uppdateras så att de är förenliga med EU:s marknadskontrollförordning. Verkställandet av EU-förordningen har genomförts stegvis vid de olika ministerierna enligt ministeriernas ansvarsområden.

Det omfattande lagpaketet om genomförandet av förordningen trädde i kraft den 11 april 2022. I samband med detta gjordes bestämmelserna om marknadskontroll enhetligare genom att man utnyttjade den horisontella lagen om marknadskontroll. Bedömningen är att enhetliga bestämmelser i princip gagnar samtliga berörda aktörer.

Nu utarbetas kompletterande bestämmelser i fråga om de produkter som inte ingick i det lagpaket som trädde i kraft i april, med utnyttjande av den horisontella lagen om marknadskontroll. Arbets- och näringsministeriet har berett genomförandet av marknadskontrollförordningen i fråga om leksaker, maskiner i konsumentbruk, till exempel maskiner för reparation av bostäder och trädgårdsarbeten, mätinstrument och gasanordningar. Nu önskas utlåtanden om de lagutkast som hänför sig till marknadskontrollen av dessa produktgrupper.

Tillsynsmyndigheter för alla produktsektorer i fråga är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen. 

Utlåtanden kan lämnas till och med den 27 maj

Utlåtandena ska lämnas in via webbplatsen utlåtande.fi senast den 27 maj 2022. Alla intresserade kan lämna ett utlåtande. Om den som ger utlåtande inte vill registrera sig i tjänsten, kan utlåtandet skickas per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, som har adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Använd då diarienumret VN/28734/2021 som referens.

Utlåtandematerialet på svenska kompletteras i utlåtandetjänsten så snart som möjligt och för det reserveras motsvarande remisstid som för utkastet till proposition på finska.

Mer information:
Emilia Tiuttu, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 127

Tillbaka till toppen