Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Sisävesien alusliikenteen työaikoihin esitetään muutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö 13.10.2016 13.29
Tiedote

Hallitus antoi 13.10.2016 eduskunnalle esityksen laiksi työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta. Esitys sisältää sisävesiliikenteen työaikadirektiivin edellyttämiä muutoksia.

Muutokset koskevat pääosin sisävesillä tapahtuvaa alusliikennettä. Ylityötä saisi teettää enintään 384 tuntia vuodessa. Alle vuoden pituisessa määräaikaisessa työsuhteessa ylitöiden keskimääräinen enimmäismäärä olisi viikkoa kohden kahdeksan tuntia. Seitsemän päivän jakson aikana työntekijälle olisi annettava vähintään 84 tunnin lepoaika.

Työntekijälle, jonka työ- ja vapaa-aikojen määräytymisessä ei noudateta vuorottelujärjestelmää, olisi annettava ylimääräinen 24 tunnin pituinen viikkolepo, jos hän on työskennellyt viitenä viikkona kuutena päivänä viikossa. Vuorottelujärjestelmään perustuvien peräkkäisten työpäivien enimmäismäärä on 31.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, TEM, puh. 029 504 9001

Palaa sivun alkuun