Hyppää sisältöön
Media

Suomeen luodaan uusi osatyökykyisiä työllistävä yhtiö – lakiesitys lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2021 16.42
Tiedote
Kuvassa on tietokoneen näppäimistö, jota näkövammaiset voivat käyttää.

Hallitus päätti puoliväliriihessä perustaa uuden erityistehtäväyhtiön osatyökykyisten työllistämiseksi. Yhtiön tehtävänä on työllistää osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin ja tarjota työntekijöille tukea työn tekemiseen. Tavoitteena on myös edistää työntekijöiden mahdollisuuksia edetä urallaan ja siirtyä toisen työnantajan palvelukseen.

– Olemme nyt yhden askeleen lähempänä uuden toimijan perustamista ja näin osatyökykyisten aseman parantumista paitsi työmarkkinoilla, myös suomalaisessa yhteiskunnassa yleensä, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 22.6.2021 luonnoksen lakiesityksestä lausuntokierrokselle. Lausunnot tulee antaa lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa viimeistään 17.8.2021.

Uusi yhtiö työllistää osatyökykyisiä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa 

Uusi erityistehtäväyhtiö työllistäisi esitysluonnoksen mukaan osatyökykyisiä, jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa työmarkkinoilla. Suomessa on arviolta 20 000–30 000 osatyökykyistä työmarkkinoiden ulkopuolella ilman, että heidän työllistymistään voidaan edistää merkittävästi nykyisillä palveluilla. Uudessa yhtiössä myös he voisivat tehdä työtä työsuhteessa. Työn ja riittävän tuen avulla monen osatyökykyisen työtaidot ja osaaminen kehittyisivät niin, että he voisivat työllistyä jatkossa toisten työnantajien palvelukseen.

Esitysluonnoksen mukaan TE-toimisto tekisi arvion siitä, onko työllistyminen uuteen erityistehtäväyhtiöön ainoa mahdollisuus. TE-toimisto myös valitsisi sopivat työnhakijat ehdolle uuteen yhtiöön. Yhtiö voisi rekrytoida työntekijöitä vain TE-toimiston ehdottamista työnhakijoista. 

Kuten nykyisinkin, työkyvyttömyyseläkettä saavat voivat ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijoiksi ja päästä näin TE-palveluiden asiakkaiksi. Myös työkyvyttömyyseläkettä saavat voisivat siis tätä kautta työllistyä uuteen yhtiöön.

Yhtiö ei saa vääristää kilpailua toiminnallaan

Hallitus linjasi puoliväliriihessä, että yhtiön tulee ottaa käyttöön säännönmukaiset menettelytavat markkinaperusteisen hinnoittelun ja kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi. Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa, että julkisella ja yksityisellä elinkeinotoiminnalla on tasapuoliset toimintaedellytykset. 

Yhtiö tarvitsee valtiontukea toimintansa varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi, kun se työllistää erityisen haastavassa tilanteessa olevia osatyökykyisiä. Jotta tämä ei johda kilpailuvääristymiin, tulisi yhtiön asettaa ehdotuksen mukaan erityinen neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan valittaisiin asiantuntijoita, jotka osaisivat arvioida markkinahinnoittelua, kilpailutekijöitä sekä haasteita, jotka liittyvät yhtiön tehtävään työllistää osatyökykyisiä.

Lausunnoissa voi ehdottaa nimeä uudelle toimijalle

Työ- ja elinkeinoministeriö on käyttänyt valmistelun aikana perustettavasta yhtiöstä työnimeä Välittäjä Oy. Lausunnon antajilta pyydetään myös muita ehdotuksia uuden yhtiön nimeksi.

Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitys viimeistellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallitus antaa esityksen valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan 1.1.2022, ja uusi yhtiö aloittaisi toimintansa mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Patrik Tötterman, TEM, p. 0295 049 034, [email protected]
neuvotteleva virkamies, Päivi Haavisto-Vuori, TEM, p. 0295 049 056, [email protected]

 
Sivun alkuun