Hyppää sisältöön

Suomen tulisi ottaa mallia Ruotsin Samhallista: Välityömarkkinatoimija edistäisi osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla sekä työtä että tukea

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2021 11.45
Tiedote
Kuvassa on työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen

Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen on työministeri Tuula Haataisen pyynnöstä luonnostellut ehdotuksen osatyökykyisten muita heikomman työllisyyden korjaamiseksi. Mäkinen ehdottaa ratkaisuksi Ruotsin Samhall-yhtiön kaltaista, mutta Suomen tarpeisiin sovellettua yhtiötä.

Mäkisen ehdottama välityömarkkinatoimija vahvistaa osatyökykyisten siirtymiä avoimille työmarkkinoille. Se tarjoaa työpaikkoja niille, joille tämä siirtymä ei muuten toteudu. Tämä tapahtuu selvityshenkilön ehdotuksessa yhdistämällä sekä riittävät palvelut että työn tekeminen.

- Työllisyyden vahvistamisen lisäksi kyse on osallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, sanoi työministeri Tuula Haatainen vastaanottaessaan Hannu Mäkisen selvityksen julkistustilaisuudessa 9.2.2021.

- Selvityshenkilö Mäkisen ehdottama uusi Suomen malli on tarpeen. Sanna Marinin hallitus haluaa nostaa osatyökykyisten ja vammaisten ihmisten työllistymisen täysin uudelle tasolle, korosti Haatainen.

Välityömarkkinatoimijasta on tarkoitus tehdä päätökset kevään 2021 kehysriihessä. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä viimeistään vuoden 2022 aikana.

- Ruotsissa henkilöstömäärältään suurin osakeyhtiö on julkinen Samhall ja se työllistää yli 25 000 osatyökykyistä. Suunnan tulee meillä olla samanlainen, kertoi työministeri.

Mäkisen ehdotuksen tärkein uudistus on uusi liiketoimintaa harjoittava toimija, joka työllistää osatyökykyisiä. Ehdotetussa kokonaisuudessa yhdistyvät työsuhteinen työ ja työnhakijan työkyvyn edellyttämät palvelut.

Mäkisen esittämä Suomen malli ratkoisi keskeisimmät osatyökykyisten työllistymisen esteet:

•    Osatyökykyisillä ihmisillä on usein monenlaisia palvelutarpeita, mutta ne jäävät valitettavan usein tunnistamatta. Lisäksi heille tarjotuista palveluista puuttuu kunnollinen työelämälähtöisyys.

•    Työvoiman kysyntä ei yhdenvertaisesti kohdistu osatyökykyisiin. Tämä johtuu osin syrjinnästä, osin työnantajille tarjottujen palvelujen puutteista.

Uuden toimijan rooli on täydentävä

Hallituksen työkykyohjelmassa on jo käynnistetty uudistuksia, joilla parannetaan osatyökykyisten työllistymistä. Näitä ovat mm. TE-palvelujen kehittäminen, julkisten hankintojen työllistämisehdot ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten kehittäminen.

Mäkisen ehdotuksessa korostetaan, että välityömarkkinatoimijan jatkovalmistelussa on huomioitava, että sen tulee täydentää jo olemassa olevia työvoimapalveluja. Ei ole tarkoitus, että uuteen välityömarkkinatoimijaan työllistyisivät ne osatyökykyiset, jotka työllistyisivät muillakin toimilla. Uusi toimija ja sille tarjottava julkinen tuki ei saa myöskään vääristää kilpailua markkinoilla.

Lisäksi työministeri Haatainen edellyttää, että uuden välityömarkkinatoimijan Suomen mallin rakentamisessa hyödynnetään järjestöjen, säätiöiden ja yhdistysten erityistä asiantuntemusta.

Mäkisen ehdottama Suomen malli saa asiakkaansa TE-toimiston osoittamana ja sen kolme tehtäväaluetta olisivat:

1.    vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten palveluiden varmistaminen ja tarvittava täydentäminen,
2.    vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten työllistäminen ja
3.    korkean työllistymiskynnyksen omaavien ryhmien muualle työllistymisen järjestäminen.

- Suomen mallin menestymiselle olisi tärkeätä päästä yhteiskunnassa tilanteeseen, jossa erilaiset yhteisöt ja yritykset haluaisivat laajasti käyttää vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä työllistävän toimijan palveluksia yhteiskuntavastuun kantamiseksi, kertoi selvityshenkilö Hannu Mäkinen.

Kuntakokeilut ja työllisyyspalveluiden siirto paikallistasolle ovat yksi osa hallituksen työllisyyspolitiikkaa uudistavasta kokonaisuudesta. Toinen osa on pohjoismainen työvoimapalvelumalli, jossa työllisyyspalveluista luodaan työnhakijoille tiiviit ja yksilölliset kohtuullistaen samalla koko seuraamusjärjestelmä. Kolmas Suomen työllisyyspolitiikkaa uudistava osa olisi selvityshenkilö Mäkisen esittämä välityömarkkinatoimija.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, TEM, puh. 050 5741 430
selvitysmies, pääjohtaja Hannu Mäkinen, Tulli, puh. 040 332 2215 ja sposti: hannu.makinen(at)tulli.fi
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, puh. 050 396 0275 ja sposti: kimmo.ruth(at)tem.fi

 
Sivun alkuun