Hyppää sisältöön

TEM-analyysi: Vuonna 2019 syntyi uusia työpaikkoja 333 000 – varsinkin pk-yritys hyötyisi avusta ja neuvonnasta rekryprosessissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2021 8.56
Tiedote
Kuvituskuva. Nuori nainen teknisen alan työpaikalla tutkii kannettavan tietokoneen näytön sisältöä.

Vuonna 2019 työvoiman kysyntä oli Suomessa kypsässä noususuhdanteessa yhä voimakasta ja työllisyys kasvoi 26 000 hengellä. Tähän työllisyyden tasomuutokseen liittyi kuitenkin huomattavan paljon tätä lukua suurempi työvoiman haku ja uusien työpaikkojen synty. Toimipaikat hakivat töihin kaikkiaan yli 764 000 työntekijää. Myös työvoimapulan eli saamatta jääneiden työntekijöiden määrä, 65 000 henkilöä, on ennätyksellinen ja toi esille työvoimavarojen rajallisuuden. Uusia työpaikkoja syntyi 333 000, mikä jää hieman vuoden 2018 ennätystasosta. Työvoimapula jarrutti selvästi uusien työpaikkojen syntyä. Tiedot ilmenevät 27.1.2021 julkaistusta TEM-analyysista.

Eniten vuonna 2019 uusiin työpaikkoihin palkattiin työssä olevia, sitten opiskelijoita ja koululaisia sekä työttömiä. Myyjiä, rakennustyöntekijöitä ja terveydenhuollon työntekijöitä sekä muita palvelu-työntekijöitä haettiin uusiin työpaikkoihin ammateista eniten. Työvoimapula eli tilanne, jossa haettu-ja henkilöitä jää löytymättä, ei ollut aivan yhtä yleistä uusiin työpaikkoihin työvoimaa haettaessa kuin muissa rekrytointitilanteissa.

Uusien työpaikkojen synnyn todennäköisyyttä lisäsivät toimipaikan sijainti yrityssektorilla, henkilös-tömäärän kasvuodotus, opiskelijan tai koululaisen palkkaaminen, toimipaikan ulkomainen henkilöstö sekä henkilöstömäärän suuri vaihtelu. Toimipaikan käyttäessä ainakin kolmea hankintakanavaa, oli TE-toimisto tärkein hankintakanava paikan täytön kannalta.

Toimialoista rakentaminen, maa- metsä- ja kalatalous sekä informaatio- ja viestintäala synnyttivät suhteellisesti eniten uusia työpaikkoja kokonaisrekrytointiinsa nähden. Suhteellisesti vähiten uusia työpaikkoja syntyi terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Pienemmissä toimipaikoissa uusia työpaikkoja syntyi hieman suurempia enemmän.

Keskeisimmät rekrytointiongelmat liittyivät riittämättömään työkokemukseen tai työn vaatimaan koulutukseen. Uusiin työpaikkoihin hauissa myös henkilökohtaiset ominaisuudet ja muut alaan, työn luonteeseen tai työpaikkaan liittyvät syyt tuottivat ongelmia rekrytoinneissa.

TEM:n analyysisarjan raportti esittelee rekrytointiin liittyviä ilmiöitä työnantajien haastattelujen poh-jalta ja antaa tärkeän näkökulman työmarkkinoiden toimintaan. Vaikka tämän raportin tulokset pohjautuvat koronakriisiä edeltävään aineistoon, voi tuloksia hyödyntää esimerkiksi työvoima- ja osaamistarve-ennakoinnin kehittämisessä. Osaamisen kehittäminen, työvoiman alueellisen saatavuuden parantaminen ja jatkuvan oppimisen tukeminen saavat kehittämiskohteina tukea myös tämän raportin tuloksista. Yksi raportin arvio on, että varsinkin pk-yritykset hyötyisivät nykyistä runsaammasta avusta ja neuvonnasta haasteelliseksi kokemassaan rekrytointiprosessissa.

TEM on analysoinut uusien työpaikkojen syntyä jo seitsemän kertaa vuodesta 2013 alkaen. Julkaisu perustuu Tilastokeskuksen TEM:lle tuottaman ja avointen työpaikkojen tutkimuksen yhteydessä kootun työnantajahaastattelun mikroaineistoon.

Lisätiedot
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, puh. 050 396 3658 ja heikki.raisanen(at)tem.fi
erityisasiantuntija Minna Ylikännö, TEM, puh. 0295 047 102 ja minna.ylikanno(at)tem.fi

 
Sivun alkuun