Hyppää sisältöön

TEM:n virkamiespuheenvuoro tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoja – tavoitteena korkea työllisyys ja uudistuva elinkeinoelämä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2019 10.30 | Julkaistu suomeksi 10.4.2019 klo 11.27
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiespuheenvuoro nostaa esiin sellaisia keinoja, jotka toteuttamalla Suomessa on entistä parempi tehdä töitä ja yrittää. Päätavoitteena on edistää kestävää kasvua. Se tapahtuu parantamalla tuottavuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

– Olemme jo aiemmin nostaneet esiin sen, että työllisyysasteen nostaminen on Suomelle välttämätöntä julkisen talouden kestävyyden ja ihmisten hyvinvoinnin vuoksi. Asettamamme 75 prosentin työllisyysastetavoite on jo yleisesti hyväksytty, ja kokonaisnäkemyksessämme esitämme ratkaisuvaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Puheenvuorossa on asetettu kolmetoista tavoitetta, joilla nostetaan esiin keskeiset lähitulevaisuudessa ratkaistavat asiakokonaisuudet. Kunkin tavoitteen osalta esitetään ratkaisuvaihtoehtoja, joilla tähdätään korkeaan työllisyyteen ja uudistumiskykyisempään elinkeinoelämään.

– Innovaatiopolitiikan tavoitteena on, että Suomi on uuden teknologian nopea omaksuja. Suomalaiset yritykset pärjäävät kilpailussa ja t&k- ja innovaatiopanostukset nousevat keskeisten kilpailumaiden tasolle, kertoo osastopäällikkö Ilona Lundström.

– Työmarkkinoilla tavoitteemme keskittyvät työvoiman saatavuuden ja osaamisen turvaamiseen, kertoo osastopäällikkö Antti Neimala. Lisäksi Suomen täytyy olla houkutteleva vaihtoehto myös kansainvälisille huippuosaajille. Työelämää kehitetään tavoitteellisesti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sosiaaliturvaa kehitetään nykyistä kannustavammaksi niin, että työnteko on aina kannattava vaihtoehto.

– Siirrymme hallitusti kohti hiilineutraaliutta siten, että samalla varmistetaan suomalaisten yritysten kohtuuhintainen energian saanti, kuvaa osastopäällikkö Riku Huttunen energia- ja ilmastopolitiikan päätavoitetta.

– Kasvavat kaupungit vaikuttavat laajasti ympäristöönsä ja luovat kasvua. Eri alueiden vahvuuksia hyödynnetään korkean työllisyyden saavuttamiseksi, kertoo osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman.

Työ- ja elinkeinoministeriö on aiemmin julkaissut virkamiesnäkemykset Suomen työmarkkinoista, energia- ja ilmastopolitiikasta sekä innovaatiopolitiikasta. Ne kaikki löytyvät kootusti ministeriön verkkosivulta. Nyt julkaistu virkamiespuheenvuoro kokoaa työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesnäkemykset yhteen ja täydentää aiemmin julkaistuja puheenvuoroja.

– Tavoitteenamme on, että näkemyksemme herättävät keskustelua siitä mitkä keinot valitaan työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseksi, summaa kansliapäällikkö Gustafsson.

Lisätiedot:

osastopäällikkö Riku Huttunen, TEM. p. 029 504 7277 (energia- ja ilmastopolittikka)
johtaja Olli Koski, TEM, p. 029 504 7174 (innovaatiopolitiikka)
osastopäällikkö Antti Neimala, TEM, p. 029 504 7039 (työ- ja elinkeinopolitiikka)
osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman, TEM, p. 029 504 9208 (alue- ja kaupunkipolitiikka, palveluiden uudistaminen)

 
Sivun alkuun