Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Arbets- och näringsministeriets tjänstemannainlägg erbjuder alternativa lösningar – målet är hög sysselsättning och förnyelse i näringslivet

Arbets- och näringsministeriet
10.4.2019 10.30 | Publicerad på svenska 10.4.2019 kl. 11.27
Pressmeddelande

Tjänstemannainlägget från arbets- och näringsministeriet lyfter fram metoder genom vilka det blir allt bättre att arbeta och vara företagare i Finland. Det huvudsakliga målet är att främja hållbar tillväxt. Detta sker genom att produktiviteten, konkurrenskraften och sysselsättningen förbättras.

– Vi har redan tidigare betonat att det är nödvändigt för Finland att höja sysselsättningsgraden med tanke på den offentliga ekonomins hållbarhet och människornas välfärd. Vårt uppsatta mål på 75 procents sysselsättningsgrad är redan allmänt godkänt, och i vår helhetssyn lägger vi fram alternativa lösningar för att uppnå målet, konstaterar kanslichef Jari Gustafsson.

I inlägget sätts det upp tretton mål som framhäver de viktigaste helheterna som bör lösas inom en nära framtid. För varje mål läggs det fram alternativa lösningar som syftar till hög sysselsättning och ett näringsliv med bättre förnyelseförmåga.

– Målet med innovationspolitiken är att Finland snabbt ska tillägna sig ny teknik. Finländska företag klarar sig i konkurrensen, och satsningarna på forskning, utbildning och innovation uppgår till samma nivå som i de viktigaste konkurrentländerna, berättar avdelningschef Ilona Lundström.

– På arbetsmarknaden fokuserar våra mål på tillgång på arbetskraft och tryggande av kompetensen, berättar avdelningschef Antti Neimala. Dessutom måste Finland vara ett lockande alternativ även för internationella toppexperter. Arbetslivet utvecklas på ett målinriktat sätt tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna. Den sociala tryggheten utvecklas för att bli mer sporrande än i nuläget, så att det alltid lönar sig att arbeta.

– Vi går mot koldioxidneutralitet på ett kontrollerat sätt, så att det samtidigt säkerställs att finländska företag får energi till ett rimligt pris, beskriver avdelningschef Riku Huttunen det huvudsakliga målet inom energi- och klimatpolitiken.

– De växande städerna har stor inverkan på sin omgivning och skapar tillväxt. De olika regionernas starka sidor utnyttjas för att uppnå hög sysselsättning, berättar avdelningschef Marja-Riitta Pihlman.

Arbets- och näringsministeriet har tidigare publicerat tjänstemäns synpunkter på den finländska arbetsmarknaden, energi- och klimatpolitiken och innovationspolitiken. Alla dessa finns samlade på ministeriets webbplats. Det nu publicerade tjänstemannainlägget samlar ihop de synpunkter som arbets- och näringsministeriets tjänstemän framfört och kompletterar de inlägg som publicerats tidigare.

– Vi har som mål att våra synpunkter ska väcka diskussion om vilka metoder som ska väljas för att stödja sysselsättningen och företagandet, sammanfattar kanslichef Gustafsson.

Ytterligare upplysningar:

Riku Huttunen, avdelningschef, ANM, tfn 029 504 7277 (energi- och klimatpolitiken)
Olli Koski, direktör, ANM, tfn 029  504 7174 (innovationspolitiken)
Antti Neimala, avdelningschef, ANM, tfn 029 504 7039 (arbets- och näringspolitiken)
Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, ANM, tfn 029 504 9208 (regional- och stadspolitiken, servicereformen)

 
Sivun alkuun