Hyppää sisältöön

Toimialaraportti: Leipomoala elää ajassa ja panostaa tulevaisuuteen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 13.00
Tiedote
Kuvituskuvana graafi, josta ilmenee leipomo- ja elintarvikealan yritysten kasvuhakuisuus. Sama sisältö käydään läpi tiedotteessa ja raportissa.

Monimuotoisen leipomoalan liikevaihto kasvoi vuonna 2020. Kilpailutilanne jatkuu kireänä, ja kireyttä lisää myymäläleipomo- ja paistopistetoiminnan ohella kasvanut tuonti.

Leipomotuotteiden vienti on kuitenkin lievässä kasvussa. Pula osaavista työntekijöistä näkyy jo leipomoalan yrityksissä. Uusiutumista ala hakee erityisesti investoinneista sekä uusien tuotteiden ja palveluiden lanseerauksista.

Tiedot selviävät Leipomoalan toimialaraportista, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 8.12.2021.

Satojen leipomoiden Suomi

Elintarviketeollisuuden liikevaihto vuonna 2020 oli noin 11,4 miljardia euroa. Tästä leipomoalan osuus on noin 10 prosenttia. Leipomoalan liikevaihto kasvoi viime vuonna vajaalla viidellä prosentilla, ja oli 1,1 miljardia euroa.

Pula osaavasta työvoimasta on alkanut näkyä myös leipomoalan yrityksissä. Osaavan työvoiman saatavuus eri puolella Suomea toimiville leipomo- ja konditoria-alan yrittäjille on keskeinen toimintaedellytys. Leipomoala työllistää kokoaikaisesti noin 7 000 henkilöä yli 600:ssa alan yrityksessä. Koko elintarviketeollisuus työllistää kokoaikaisesti noin 34 000 henkilöä, joten yli 20 % alan työtekijöistä tienaa leipänsä leipomoalalta.

"Myös elintarvikealalla on haasteita kohtaannon kanssa. Alalla odotetaan apua työvoiman kohtaannon parantamiseen työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämästä työvoiman saatavuuden tiekarttatyöstä, missä yhtenä tarkasteltava toimialana on luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö," sanoo toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Paikallisuudesta kansainvälisyyteen

Leipomoalalla kilpailua on kiristänyt myymäläleipomo- ja paistopistetoiminnan ohella kasvanut leipomotuotteiden tuonti. Leipomotuotteita tuotiin 123,7 miljoonalla eurolla vuonna 2020 ja vuotta aiemmin 127,9 miljoonalla eurolla. Tuonnin laskua viime vuonna selittää koronapandemia ja sen aiheuttamat muutokset myyntikanavissa. Tuontileivän määrä on suomalaisten ostamasta leivästä kolminkertaistunut ajanjaksolla 2002–2020.

Leipomotuotteiden vienti Suomessa on ollut lievässä kasvussa. Vuonna 2020 Suomesta vietiin leipomotuotteita yli 53 miljoonan euron arvosta. Tänä vuonna viennin ennakoidaan kasvavan yli 54 miljoonaan euroon. Länsi-Euroopan leipomo- ja viljamarkkinat ovat ison markkinakoon vuoksi houkuttelevia yrityksillemme.

Leipien ja sämpylöiden ohella pienemmät, esimerkiksi gluteenittomuuteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvät tuotekategoriat, voivat tarjota mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteistyö verkkokauppojen kanssa voi mahdollistaa testimarkkinointia ja kaupankäyntiä pitkään säilyvissä leipomotuotteissa sekä muissa viljatuotteissa. Nämä tiedot ilmenevät Business Finlandin tuottamassa raporttiin sisältyvässä kansainvälistymiskatsauksessa.  

PK-yritysbarometri: Kasvuhakuisuus ja asiakaslähtöisyys näkyvät elintarvike- ja leipomoalan yrityksissä

Vuosi 2020 oli koronapandemian takia poikkeuksellinen ja tilanne kohteli monimuotoista leipomoalaamme eri tavoin. Koronapandemia on lisännyt epävarmuutta tulevaisuudesta, muttei tukahduttanut elintarvike- ja leipomoalan pk-yritysten kasvuhakuisuutta.  

Pk-elintarvikeyritykset ovat edelleen kasvuhaluisia, käy ilmi elintarvikkeiden valmistuksen toimialabarometristä . Reilusti yli puolet barometriin vastanneista elintarvikealan pk-yrityksistä kertoi pyrkivänsä kasvamaan. Voimakkaasti kasvuhakuiseksi ilmoittautui 20 prosenttia ja mahdollisuuksien mukaan kasvua haki 34 prosenttia elintarvikeyrityksistä.

Uusiutumista elintarvikealan, kuten myös leipomoalan, pk-yritykset ovat hakeneet investointien ohella uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisista. Markkinointi ja myynti nousevat edelleen esiin keskeisenä kehittämistarpeena elintarvike- ja leipomoalan yrityksissä. Teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen ovat keinoja kasvattaa kilpailukykyä. Kuluttajatuntemus ja uudistuminen korostuvat kiihtyvästi muuttuvassa ja trendien värittämässä liiketoimintaympäristössä.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä.

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 047 ja sposti: etunimi.sukunimi(@)ely-keskus.fi
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 0295 064 926 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi
erityisasiantuntija Petri Koskela, MMM, puh. 0295 162 382 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Head of Food from Finland program, Esa Wrang, Business Finland, puh. 0400 243 076 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)businessfinland.fi

 
Sivun alkuun