Hyppää sisältöön

Toimialojen kevään näkymät: Kasvua odotettavissa kaikilla aloilla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2018 9.00
Tiedote

Toimialojen kevään näkymät julkaistiin TEM Toimialapalvelun järjestämässä toimialojen kasvuseminaarissa 14.3.2018. Kevään 2018 näkymät on kerätty elintarvikealalta, liike-elämän palveluista, kaivosalalta, matkailualalta, puutuotealalta, sosiaali- ja terveyspalvelualalta ja uusiutuvan energian alalta.

Suhdannenäkymätietoa kerätään kasvualoiksi määritellyiltä toimialoilta vuosittain.

Elintarvikealalla kasvu tulee kulutuksen piristymisestä, kansainvälistymisestä ja uusiutumisesta

Suomen talouden ja maailmantalouden piristyminen vahvistavat kotitalouksien ostovoimaa ja ruoka-alan kuluttajakysyntää. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on poikkeuksellisen vahva, ja sen näkyy esimerkiksi lisääntyneenä ravintolassa ruokailemisena. Viime vuonna päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi 1,7 prosenttia ja Foodservice-tukkukauppa 1,8 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Vaikka elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat 0,9 prosenttia viime vuonna, pitkään jatkunut hintojen lasku kuitenkin hidastui loppuvuonna ja kääntyi lievään nousuun tammikuussa 2018.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 047

Liike-elämän palvelut: erityisesti ohjelmistoalaa vaivaa työvoiman puute

Elinkeinoelämän kasvua tukeva liike-elämän palveluiden toimiala näyttää jatkavan positiivista kasvua tulevan kevään, kesän ja syksyn aikana. Kansantalouden kannalta merkittävien alojen kuten ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta ennakoi lisäksi laajemmin talouteen kasvua. Myös työvoimaa välittävien yritysten edessä ovat yhä kasvavat markkinat, vaikka usean alan kohdalla puhutaankin jo työvoimapulasta.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 750 2442

Kaivosalan kasvua vauhdittaa hyvä mineraalipotentiaali - malmiesiintymät odottavat löytäjäänsä

Vuodesta 2018 on tulossa kaivosteollisuudelle viime vuosia valoisampi. Maailmantalous on edelleen kasvu-uralla ja raaka-aineiden hinnat ovat vakiintuneet. Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitullit ovat kuitenkin huolestuttava merkki mahdollisesta kauppasodasta. Kotimaan kaivosinvestoinneissa on alkamassa selkeä kasvujakso. Malmitutkimukset piristyivät Suomessa vuoden 2017 aikana ja uusia lupahakemuksia jätettiin aiempaa enemmän. Hankkeilla houkutellaan Suomeen uusia tutkimusinvestointeja kymmenien miljoonien edestä.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin ELY-keskus, puh. 029 503 9689

Ennätyksellinen matkailun kasvu jatkuu edelleen

Suomi on saanut ennenäkemätöntä huomiota matkakohteena ja matkailu on ollut voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2017 yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 5,3 prosenttia (+14,1% kansainväliset, 1,8% kotimaiset matkailijat) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on ensisijaisesti perustunut majoitus- ja ravitsemispalveluiden kasvuun. Matkailualan pk-yritykset arvioivat lähiajan yleiset suhdannenäkymät selvästi toiveikkaammiksi kuin muut toimialat. Alalla on panostettava matkaketjujen, kestävyyden ja digitaalisuuden kehittämiseen.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Susanna Jänkälä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 037 056

Vähähiilisyys on mahdollisuus puutuotealalle

Puun sahaus-, höyläys- ja kyllästystoiminnassa liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Liikevaihdon kasvu selittyy sahatuotteiden suurella viennin suurella kasvulla ja osittain piristyneellä kotimaan kulutuksella. Kotimaisen rakentamisen elpyminen on siivittänyt kasvua muilla puutuoteteollisuuden aloilla. Alalla suurin osa tuotannosta jää kotimaahan.

Lisätiedot: ohjelmajohtaja Petri Heino, YM, puh. 029 525 0203

Sote-toimintaympäristö muuttuu – uudenlaista osaamista tarvitaan

Sote-uudistus on siirtymässä vaiheeseen, jossa esiin nousee paljon konkreettisempia asioita yritystoiminnan kannalta, kuin tähän mennessä on ollut esillä. Sote-uudistus merkitsee uudenlaista toimintaympäristöä kaikille alan toimijoille. Uudistuksen jälkeisessä maailmassa yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden on toimittava palvelujärjestelmäkokonaisuutena. Tulevilla maakunnilla on myös ensiarvoisen tärkeä rooli kannustajana monituottajuuteen ja erikokoisten yritysten toimintaedellytyksien mahdollistajana alueellisesti. On kaikkien osapuolten etu, että monipuolinen tuottajuus toteutuu myös alueellisesti ja että tarjolla on markkinoiden avautuessa palveluja, joita asiakkaat haluavat valita.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Terhi Tevameri, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 029 502 3075

Uusiutuvan energian käyttö näyttäisi kasvavan uuteen ennätykseen tänä vuonna

Uusiutuvan energian käyttö näyttäisi kasvavan uuteen ennätykseen vuonna 2018. Eniten lisääntyy metsäteollisuuden sivutuotteilla tuotettu energia, joka edustaa yli 60 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvan osuutta kasvattavat myös puupolttoaineiden käytön ja tuulivoiman lisääntyminen sekä liikenteen biopolttoaineet ja lämpöpumput, joiden kokonaislukumäärä lisääntyy vuosittain noin 60 000 pumpulla.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0400 864 945

Kevään 2018 toimialojen näkymät ovat luettavissa kokonaisuudessaan TEM Toimialapalvelun sivuilla.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

 
Sivun alkuun