Hyppää sisältöön

Arbets- och näringsministeriet har beviljat finansiering för pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna för 2021–2022

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2021 15.03
Pressmeddelande
En människa talar med andra människor i TE-centralen infodesk.

Arbets- och näringsministeriets pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna som inleds våren 2021 är en del av Sanna Marins regerings program för arbetsförmåga. I programmet förbättras förutsättningarna för att få arbete, komma in i arbetslivet och samordningen av tjänster för partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning.

I pilotprojekten inom arbets- och näringstjänsterna byggs det upp servicehelheter där identifieringen av partiellt arbetsföra arbetssökandes servicebehov förbättras och tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare slås samman till en mer kompakt servicehelhet. I pilotprojekten söker man också lösningar för utbildningsmöjligheter och organisationssamarbete. Temana för pilotprojekten har identifierats tillsammans med samordnare för arbetsförmågan, arbets- och näringsbyråerna och sakkunniga i partnerskapsnätverket.

Det finns sammanlagt åtta utvalda pilotområden:

1.    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
2.    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
3.    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
4.    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
5.    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
6.    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
7.    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
8.    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland

Finansiering söktes av sammanlagt 13 närings-, trafik- och miljöcentralområden. Finansieringen kan användas för upphandling av tjänster enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt för sysselsättningspolitiska projekt.

Ytterligare information:
Jenni Wessman, specialsakkunnig, tfn 029 504 47034, [email protected]

 
Sivun alkuun