Hyppää sisältöön

Arbetsminister Haatainen: Utnyttjande av utländsk arbetskraft bör förhindras – arbetsgrupp ska utreda olika lösningar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2020 9.00 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 16.56
Pressmeddelande

Arbetsminister Tuula Haatainen tillsätter en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska utreda hur utnyttjande av utländsk arbetskraft kan förebyggas i enlighet med det som står i regeringsprogrammet. Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma behoven att ändra lagstiftningen och myndigheternas praxis samt att bereda förslag till lagändringar.

– Arbetskraftsinvandring är acceptabelt endast när man handlar enligt spelreglerna på den finländska arbetsmarknaden. Missbruk måste åtgärdas genom intensivt samarbete mellan olika myndigheter, framhåller arbetsminister Haatainen.

– I arbetsgruppen ska ingå representanter från myndigheter inom olika sektorer, och den ska ha till uppgift att ta fram förvaltningsövergripande lösningar som kan motverka missbruk, konstaterar Haatainen. 

Arbetsgruppen tillsätts som en underarbetsgrupp till arbets- och näringsministeriets projekt för utveckling av arbetskraftsinvandringen. Till arbetsgruppen kallas utöver representanter för arbets- och näringsförvaltningen även representanter för bland annat inrikesministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, polisen, skatteförvaltningen, regionförvaltningsverken och Migrationsverket.

Bekämpning av utnyttjande av utländsk arbetskraft är en av föresatserna i regeringsprogrammet, och detta arbete har pågått hos olika myndigheter under hela regeringsperioden. Nu ska åtgärderna behandlas samlat av en arbetsgrupp. 

– Arbetskraftsinvandring kan främjas på ett hållbart sätt endast om man samtidigt säkerställer att utländska arbetstagare inte blir offer för utnyttjande, påpekar arbetsminister Haatainen.

Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överfördes vid årsskiftet från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet. 

Ytterligare information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022

 
Sivun alkuun