Hyppää sisältöön

Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen jäämistä helpotetaan – lakiesitys lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2021 10.26
Uutinen
Kuvassa joukko nuoria eri taustoista tulevia opiskelijoita keskustelee pöydän ääressä.

Ulkomaalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä tulee hallitusohjelman mukaan helpottaa oleskelulupia pidentämällä ja lupakäytäntöjä sujuvoittamalla. Lakiesityksen muutosten tavoitteena on tukea Suomen vetovoimaa ja parantaa osaavan työvoiman saatavuutta.  

Lakiesityksen mukaan opiskelijat saisivat oleskeluluvan koko opintojen suorittamisen ajaksi. Opiskelijan tulee esittää selvitys toimeentulosta ensimmäisen vuoden ajalta. Toimeentulon pitää kuitenkin olla kunnossa luvan koko voimassaolon ajan, ja asiaa valvotaan eri tavoin. 

Korkeakouluopiskelijoiden lupalaji muutettaisiin tilapäisestä (B) jatkuvaksi (A), mikä helpottaisi pysyvän oleskeluluvan saamista. Myös perheenjäsenet saisivat A-luvan. Muutos ei vaikuta velvollisuuteen maksaa lukukausimaksuja. Muutokset tukisivat Suomessa koulutettujen opiskelijoiden jäämistä Suomen työmarkkinoille. 

Valmistuneille parempi mahdollisuus hakea töitä

Myös tutkimuksensa loppuun saattaneille tutkijoille ja valmistuneille myönnettävä oleskelulupa eli niin sanottu työnhakulupa pidennettäisiin lakiesityksen mukaan kahteen vuoteen. Lupaa ei tarvitsisi käyttää heti, vaan sitä voisi hakea viiden vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta tai tutkimuksen päättymisestä. 

Tarkoituksena on koota samankaltaiset oleskeluluvat samaan lakiin. Lakiesityksessä ehdotetaan myös säädettävän kansallisista oleskeluluvista opiskelijoille, tutkijoille, harjoittelijoille ja vapaaehtoisille, jotta laki vastaisi paremmin käytännön tarpeisiin.

Lakiesitys on lausuntokierroksella 24.6.–20.8.2021. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, puh. 0295 047 355, jarmo.tiukkanen(at)tem.fi (6.–30.7.)
erityisasiantuntija Ariann Grandell, puh. 0295 047 020, ariann.grandell(at)tem.fi (26.7.–)

 
Sivun alkuun