Jäsenmaat hyväksyivät neuvottelutuloksen EU:n kriittisten raaka-aineiden aloitteesta

29.11.2023 15.12
TEM
Kaivos
Kaivos
Euroopan unionin jäsenmaiden edustajat (Coreper I) hyväksyivät 29.11.2023 ns. kolmikantaneuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen EU:n kriittisten raaka-aineiden aloitteesta. Neuvoston ja parlamentin on vielä molempien virallisesti hyväksyttävä neuvottelutulos.

Toimialaraportti: Toimintaympäristön ja kuluttajatarpeiden muutokset vauhdittavat elintarvikealan uudistumista

29.11.2023 11.06
TEM
ostoskori
Ostoskori
Elintarvikealan yritykset ovat kasvuhakuisia ja hakevat uudistumista monin eri tavoin. Kasvu kotimaan markkinoilla on vähäistä. Inflaatio on nakertanut kuluttajien ostovoimaa ja näkyy hintatietoisuutena. Vienti korostuu ruokajärjestelmän yhtenä kasvumahdollisuutena. Kilpailutilannetta on kiristänyt myös tuonnin kasvu.

Työvoimabarometri: suurin osa Suomesta kärsii kohtaanto-ongelmasta

29.11.2023 9.02
TEM
Uudistettu Työvoimabarometri keskittyy tänä syksynä teknologia- sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuudennäkymiin. Eniten työvoimapulaa on sote-alalla, jossa tarvitaan erityisesti osaamista ikääntyneiden hoivaan. Teknologia-alan ennakoidaan kääntyvän parempaan ensi kesän jälkeen.

Seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa RRF-energiainvestointitukea

28.11.2023 10.36
TEM
kestävä kasvu -logo
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 27.11.2023 seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa investointitukea energiainfrastruktuurihankkeisiin sekä teollisuuden prosessien sähköistämisen tai vähähiilistämiseen.

Arviomuistio EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelun päästökaupasta lausunnolle

24.11.2023 14.35
TEM
Mies tankkamassa bensapumpulla
Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle EU:n päästökauppadirektiivin toimeenpanoa tarkastelevan arviomuistion. Siinä kuvataan uuden fossiilisten polttoaineiden jakelua koskevan päästökaupan vaatimuksia, arvioidaan vaikutuksia ja esitellään direktiivin mahdollistamat kansalliset toteuttamisvaihtoehdot.

Tutustu myös

Hallituksen työmarkkinauudistukset

Hallituksen työmarkkinauudistukset

Hallitus kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Tarkoitus on tukea työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä. Uudistukset valmistellaan kolmikantaisesti hyödyntäen elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöjen osaamista.

Hallituksen työmarkkina­uudistukset

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri