Valtioneuvoston päätös TEM/2024/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös työllisyysalueista

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Meri Pensamo, p. +358 295 047 226

Asia

Valtioneuvosto päättäisi:

- Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Halsuan, Lestijärven, Kaustisen, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien muodostaman työllisyysalueen muodostamisesta (Keski-Pohjanmaan työllisyysalue)

- Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Kurikan kaupunkien muodostaman työllisyysalueen muodostamisesta (Suupohjan työllisyysalue)

- Kaskisten kaupungin kuulumisesta Pohjanmaan työllisyysalueeseen

- Työvoimapalveluiden järjestämisvastuulle asetetuista vaatimuksista poikkeamista koskevan Valkeakosken kaupungin hakemuksen hylkäämisestä sekä Valkeakosken kaupungin kuulumisesta Tampereen seudun työllisyysalueeseen

Valtioneuvosto päättäisi myös kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista näiden työllisyysalueiden kunnat eivät ole sopineet. Tämä sisältää muun muassa ratkaisun siitä, mikä on kullakin työllisyysalueella palveluiden järjestämisestä vastaava työvoimaviranomainen. Ratkaisuissa on mahdollisimman pitkälti noudatettu kuntien valmistelemia malleja.

Esitys

Valtioneuvosto päättää

- Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Halsuan, Lestijärven, Kaustisen, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien muodostaman työllisyysalueen muodostamisesta

- Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Kurikan kaupunkien muodostaman työllisyysalueen muodostamisesta

- Kaskisten kaupungin kuulumisesta Pohjanmaan työllisyysalueeseen

- Työvoimapalveluiden järjestämisvastuulle asetetuista vaatimuksista poikkeamista koskevan Valkeakosken kaupungin hakemuksen hylkäämisestä ja Valkeakosken kaupungin kuulumisesta Tampereen seudun työllisyysalueeseen

Valtioneuvosto päättää näiden työllisyysalueiden osalta myös kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.