Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä - alatyöryhmä 2. Palvelut, etuudet ja osallisuus

TEM127:00/2020 Toimielin

Työ- ja elinkeinoministeriö on 18.8.2020 päättänyt muuttaa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän yhteydessä toimivien alatyöryhmien tehtäviä ja kokoonpanoja siten, että alatyöryhmät 2 - 5 lopetetaan ja niiden tilalle
asetetaan uusi alatyöryhmä 2 - Palvelut, etuudet ja osallisuus.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM127:00/2020

Asianumerot VN/23276/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.8.2020 –

Asettamispäivä 18.8.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Keino Siirretään työvoimapalvelut paikallistasolle (TE-palvelut 2024 -uudistus)

Keino Toteutetaan palkkatukiuudistus

Yhteyshenkilö
Kimmo Ruth, Työmarkkinaneuvos
puh. +358 295 048 073
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitus valmistelee julkisen talouden kestävyyden vahvistamisen tiekartan. Työllisyyttä vahvistavat toimet ovat keskeinen osa kestävyystiekarttaa.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on 18.8.2020 päättänyt muuttaa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän yhteydessä toimivien alatyöryhmien tehtäviä ja kokoonpanoja siten, että alatyöryhmät 2 - 5 lopetetaan ja niiden tilalle
asetetaan uusi alatyöryhmä 2 - Palvelut, etuudet ja osallisuus.

Lähtökohdat

Hallitus jatkaa työllisyystoimenpiteiden valmistelua hallitusohjelman mukaisesti ja huomioi koronakriisin vaikutukset toimintaympäristöön.