Hyppää sisältöön
Media

Kilpailulain noudattamisen valvonta tehostuu – muutokset voimaan 24. kesäkuuta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2021 13.43
Tiedote

Kilpailulakiin tehtävät muutokset perustuvat pääosin EU-direktiiviin. Se vahvistaa ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten valmiuksia toteuttaa EU:n kilpailusääntöjä. Tavoitteena on varmistaa toimiva kilpailu yritysten välillä EU:n sisämarkkinoilla. Suomessa muutokset laajentavat Kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailunrajoituksiin liittyviä toimivaltuuksia.

Valtioneuvosto käsitteli 17.6.2021 eduskunnan vastausta hallituksen esitykseen, joka oli annettu eduskunnalle 5.11.2020. Lain on tarkoitus tulla voimaan 24.6.2021 tasavallan presidentin vahvistettua sen.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle laajemmat valtuudet selvittää kilpailunrajoituksia ja esittää seuraamusmaksuja

Keskeiset kilpailulain muutokset, jotka perustuvat EU-direktiiviin:

  • Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää ja tuomioistuin määrätä yritykselle seuraamusmaksun paitsi kilpailunrajoituksesta, myös menettelysääntöjen rikkomisesta ja tiettyjen päätösten noudattamatta jättämisestä.
  • Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi määrätä kilpailunrajoituksen lopettamiseksi tiukoilla edellytyksillä myös rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. Rakenteellisia korjaustoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luopuminen liiketoimintayksiköstä tai osuudesta kilpailijan osakepääomasta.
  • Yhteenliittymille määrättävien seuraamusmaksujen määrää arvioitaessa huomioidaan tietyin edellytyksin myös yhteenliittymän jäsenten liikevaihto. Lisäksi yritysten yhteenliittymän jäsenet voivat olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrättyä seuraamusmaksua, jos yhteenliittymä ei pysty sitä maksamaan ja tietyt muut edellytykset täyttyvät.
  • EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyy.  Uudet säännöt mahdollistavat muun muassa EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittävät sakko- ja uhkasakkopäätösten tiedoksiannot ja täytäntöönpanot sekä toisen jäsenvaltion pyynnöstä tehtävät tarkastukset. 
  • Seuraamusmaksuista vapautumista ja seuraamusmaksujen alentamista koskevia säännöksiä (ns. leniency) uudistetaan, jotta järjestelmä toimisi yhdenmukaisesti ja tehokkaasti EU:ssa.

Direktiivin edellyttämien muutosten lisäksi muutetaan säännöksiä, jotka koskevat seuraamusmaksun määrän arviointia. Muutosten johdosta yritykset pystyvät jatkossa paremmin arvioimaan ennalta kilpailunrajoituksesta elinkeinonharjoittajalle tai niiden yhteenliittymälle esitettävän seuraamusmaksun määrän. Tämä muutos perustuu Suomessa havaittuun tarpeeseen, ei EU:n direktiiviin.

Yritysten oikeussuoja on huomioitu muun muassa lisäämällä asianosaisten kuulemista ennen päätöksentekoa. Laissa on myös säädetty valitusoikeuksista ja siitä, että seuraamusmaksut voidaan panna täytäntöön vasta lainvoimaisina.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, p. 0295 047 027
erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, TEM, p. 029 047 217

 
Sivun alkuun