Hyppää sisältöön

Komissio jatkaa valtiontukisääntöjen tilapäisten joustojen voimassaoloa 30.6.2021 asti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2020 19.19
Tiedote
Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio joustavoitti keväällä ja kesällä valtiontukisääntöjä koronavirusepidemian takia. Komissio antoi 13.10.2020 tiedonannon, jolla kevennettyjen sääntöjen voimassaoloa jatketaan pääosin 30.6.2021 saakka. Tavoitteena on antaa jäsenvaltioille monipuoliset mahdollisuudet tukea yrityksiä ja lieventää koronapandemian haitallisia talousvaikutuksia.

Komission tiedonanto helpottaa Suomen yritysrahoitusohjelmien yhteensovittamista EU:n valtiontukisääntöjen kanssa. Lisäksi se mahdollistaa tarvittaessa koronapandemiaan liittyvien yritysrahoitusohjelmien jatkamisen sekä uusien yritystukiohjelmien käyttöönoton. Suomi pitää joustoja tarpeellisina talouskriisistä selviämiseksi, mutta niiden on oltava tilapäisiä.

Tilapäiset joustot valtiontukisääntöihin olivat alun perin voimassa 31.12.2020 asti. Komissio jatkaa niiden voimassaoloa siis kuudella kuukaudella. Poikkeuksena ovat pääomitustukiin tehdyt joustot, jotka olivat alun perin voimassa kesäkuun 2021 loppuun. Niiden voimassaoloa komissio jatkaa 30.9.2021 saakka. Komissio arvioi kaikkien tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaolon jatkamisen tarvetta uudelleen keväällä 2021.

Uusia täydennyksiä ja helpotuksia sääntöihin

Voimassaolon pidentämisen lisäksi tilapäisiä sääntöjä täydennetään siten, että tukea voidaan jatkossa myöntää yrityksille, joiden liikevaihto on supistunut koronapandemian takia merkittävästi vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Lisäksi komissio on helpottanut kriteereitä, joilla oman pääomanehtoisen rahoituksen myöntäminen on sallittu. Uusien sääntöjen nojalla valtio voi aiempaa helpommin irtautua sellaisten yritysten pääomittamisesta, joissa sillä oli jo vanhastaan omistusosuus.

Komissio ei muuttanut enimmäisrajaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat tukea yritysten maksuvalmiutta. Valtiot voivat myöntää jatkossakin tukea yhdelle yritykselle enintään 800 000 euroa.

Joustot lieventävät koronapandemian talousvaikutuksia

Komissio hyväksyi 19.3.2020 tilapäiset valtiontukisäännöt, joilla joustavoitettiin EU:n valtiontukisääntöjä koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeuksellisen taloustilanteen takia. Tilapäisiä sääntöjä muutettiin ja joustavoitettiin tämän jälkeen keväällä ja kesällä kolme kertaa.

Joustojen avulla on muun muassa ollut mahdollista parantaa koronapandemian takia vaikeuksiin joutuneiden yritysten maksuvalmiutta. Tilapäisillä säännöillä on myös helpotettu tuen kohdentamista koronavirusepidemiaan liittyvien tuotteiden tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä investointeihin. Lisäksi on sallittu oman pääomanehtoisen rahoituksen myöntäminen vakavaraisuusongelmista kärsiville yrityksille.   Tukea on myös ollut mahdollista kohdentaa pienille yrityksille, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa.

Tilapäisillä valtiontukisäännöillä on ollut suuri merkitys koronapandemian kielteisten talousvaikutusten lieventämisessä. Komissio on hyväksynyt tilapäisten sääntöjen nojalla yhteensä yli 300 tukitoimenpidettä, joiden yhteenlaskettu alustava budjetti on ollut noin kolme biljoonaa euroa.

Tilapäisten valtiontukisääntöjen hyödyntäminen edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission ennakkohyväksyntää ennen tuen käyttöönottoa.

Lisätiedot:

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026
erityisasiantuntija Tanja Müller, TEM, p. 029 504 7068

 
Sivun alkuun