Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

TEM016:00/2022 Säädösvalmistelu

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:ää täsmennettäisiin ottaen huomioon työn murroksesta aiheutuvat haasteet työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliselle rajanvedolle. Hankkeen valmistelu: TEM-sääntelytyöryhmä (alatyöryhmä 3), lausuntokierros 3.5-14.6.2022.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM016:00/2022

Asianumerot VN/894/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.1.2022 – 1.1.2023

Asettamispäivä 12.1.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Keino Selvitetään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta

Lainvalmistelu

HE laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  41/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä täsmennettäisiin työsopimuslain 1 luvun 1 §:ää ottaen huomioon työn murroksesta aiheutuvat haasteet työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliselle rajanvedolle.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 048 247
[email protected]

Tiivistelmä

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:ää täsmennettäisiin ottaen huomioon työn murroksesta aiheutuvat haasteet työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliselle rajanvedolle. Hankkeen valmistelu: TEM-sääntelytyöryhmä (alatyöryhmä 3), lausuntokierros 3.5-14.6.2022.

Lähtökohdat

Hanke perustuu hallitusohjelmakirjaukseen: "Selvitetään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta. Työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmennetään työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään."

Lisätietoja