Hyppää sisältöön

Finansiering för projekt inom cirkulär ekonomi kan sökas – syftet är att skapa ny affärsverksamhet och tillväxt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2020 14.18
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet finansierar samarbetet mellan offentliga sektorn och privata sektorn inom cirkulär ekonomi. En miljon euro har reserverats för understödet för en treårsperiod. Syftet är att skapa nya möjligheter till samarbete mellan olika aktörer och således nya lösningar för att uppnå till exempel koldioxidneutralitet.

Finansieringen ska starta olika samarbetsprogram mellan privata och offentliga sektorn som gynnar cirkulär ekonomi och stöder innovationer och kompetens. Syftet med dessa program är att skapa nya verksamhetsmodeller, affärsverksamhet och arbetsplatser. Utöver företag och forskningsorganisationer kan stödet sökas även av andra aktörer inom innovation såsom kommuner, landskap och medborgarorganisationer. Ansökan är öppen till den 7 augusti 2020 kl. 16.15.

Anslagets syfte och begränsningar

Med understödet kan följande finansieras:

  • genomförande av strategiska tillväxtplattformar och tillväxtekosystem som främjar cirkulär ekonomi
  • utveckling av ekosystem inom cirkulär ekonomi
  • projekt som främjar utvecklingen av cirkulär ekonomi och ekosystem vid offentliga organisationer inom statens budgetekonomi och högskolor och motsvarande organisationer som bedriver forskning eller sprider information samt  vid kommunala och andra offentliga organisationer.

Med ekosystem avses verksamhet som baserar sig på samarbete mellan en eller flera aktörer där delandet av resurser och data skapar ny affärsverksamhet.

Följande kan inte finansieras med understödet:

  • redan befintlig verksamhet (detta är inte ett verksamhetsstöd)
  • investeringsprojekt (lokaler, laboratiorieapparatur eller dylikt), men anskaffning av anläggningstillgångar som är nödvändiga för utvecklingsarbete, såsom maskiner och anordningar, kan under vissa villkor vara möjlig affärsverksamhet
  • projekt i enskilda företag
  • enbart anskaffningar (men de projekt som får understöd kan innehålla anskaffningar).


Ansökningarna ska skickas till registratorskontoret vid arbets- och näringsministeriet [email protected]


Ytterligare information:

Ulla Palander, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 049 235, (förfrågningar 22.6. – 10.7.)

Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 048 242, (förfrågningar 20.7. –7. 8.

 
Sivun alkuun