Hyppää sisältöön
Media

Rahoitushaku kiertotaloushankkeille avattu – tavoitteena luoda uutta liiketoimintaa ja kasvua

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2020 14.18
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kiertotaloudessa. Avustukseen on varattu miljoona euroa kolmeksi vuodeksi. Tavoitteena on luoda uutta yhteistyötä eri toimijoiden välille ja näin uusia ratkaisuja esimerkiksi hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kiertotaloutta ja tukevat innovaatioita ja osaamista. Näiden ohjelmien on tarkoitus luoda uusia toimintamalleja, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Avustusta voivat hakea yritysten ja tutkimusorganisaatioiden lisäksi myös muut innovaatiotoimijat, kuten kunnat, maakunnat ja kansalaisjärjestöt. Haku sulkeutuu 7.8.2020 klo 16.15.

Määrärahalle asetetut tavoitteet ja rajoitukset

Avustuksella voidaan rahoittaa

  • kiertotaloutta edistävien strategisten kasvualustojen ja -ekosysteemien toimeenpanoa
  • kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä
  • valtion budjettitalouden organisaatioiden ja korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä tekevien organisaatioiden sekä kunnallisten ja muiden julkisten organisaatioiden kiertotaloutta ja ekosysteemien kehittymistä edistäviä hankkeita.

Ekosysteemillä tarkoitetaan yhden tai useamman toimijan yhteistyöhön perustuvaa toimintaa, jossa resurssien ja datan jakamisella muodostuu uutta liiketoimintaa.

Avustuksella ei voida rahoittaa

  • jo vakiintunutta toimintaa (kyse ei ole toimintatuesta)
  • investointihankkeita (toimitilat, laboratoriolaitteet tms.), mutta kehittämistoiminnan kannalta välttämättömän käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden hankinnat ovat tietyin ehdoin harkinnanvaraisesti mahdollisia
  • liiketoimintaa
  • yksittäisen yrityksen hankkeita
  • pelkästään hankintoja (mutta avustettavat hankkeet voivat sisältää hankintoja).


Hakemukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon [email protected]

Lisätiedot:

ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. +358 295 049 235, (kyselyt 22.6. – 10.7.)

erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. +358 295 048 242, (kyselyt 20.7. – 7.8.)

 
Sivun alkuun