Hyppää sisältöön

Strategia: Elinikäinen ohjaus tukee yksilöitä koulutus- ja urapolulla

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2020 12.00
Tiedote

Elinikäisen ohjauksen strategian tavoitteena on edistää yksilöiden omia edellytyksiä tehdä koulutus- ja urapäätöksiä sekä varmistaa heille tarvittava tuki monikanavaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden avulla. Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumin laatima strategia esittää strategisia tavoitteita ohjauksen kokonaisuuden kehittämiseksi sekä toimenpidesuosituksia, jotka ulottuvat vuoteen 2023.

Elinikäinen ohjaus on yksi keskeinen väline, jolla tuetaan yksilöä ja yhteiskuntaa työelämän ja osaamisen murroksessa. Elinikäinen ohjaus kattaa toimet ja palvelut, joiden avulla eri-ikäiset ihmiset pystyvät missä tahansa elämänvaiheessa

  • tunnistamaan osaamisensa ja peilaamaan sitä paitsi työmarkkinoiden mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, myös mahdollisuuksiin kehittää omaa osaamista
  • tekemään mielekkäitä suunnitelmia ja päätöksiä, jotka liittyvät muun muassa koulutukseen ja urapolkuun.

Suomessa on tarjolla monia koulutukseen ja työelämään liittyviä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, jotka ovat periaatteessa kaikkien hyödynnettävissä. Käytännössä ne eivät kuitenkaan tavoita kaikkia. Työikäiselle väestölle tarjotaan ohjausta usein vasta, kun he jäävät työttömiksi.

Toimijoiden ja palveluiden moninaisuus haastaa ohjauksen kehittämisen kokonaisuutena. Tarvitaan sekä digitaalisia että hallinnollisia ratkaisuja, jotta palvelut muodostavat mielekkään kokonaisuuden elinikäiselle oppijalle.

Jokaiselle mahdollisuus tehdä koulutus- ja työurapäätöksiä muuttuvassa työelämässä

Elinikäisen ohjauksen strategian mukaan hallituskauden 2020–2023 aikana parannetaan ohjauksen saatavuutta, vahvistetaan elinikäisiä urasuunnittelutaitoja sekä edistetään työelämässä tapahtuvaa osaamisen tunnistamista, hankkimista ja urasuunnittelua. Tavoitteena on ottaa käyttöön jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, jossa hyödynnetään nykyistä paremmin yhteistä koulutus-, työmarkkina- ja osaamistietoa.

Eri hallinnonalojen monialaista yhteistyötä tehostetaan. Ohjauksen kehittämisen koordinoimiseksi kootaan valtakunnallinen pysyvä rakenne, joka tukee valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita ja kokoaa ohjauksen kehittämistä tukevaa tietoa yhteen.

Palvelujen laatua edistetään arvioimalla ohjausalan koulutuksen kehittämistarpeita, jotta kaikilla ohjaustyötä tekevillä on riittävät valmiudet laadukkaaseen työhön.

Elinikäisen ohjauksen strategia tukee jatkuvan oppimisen uudistusta

Elinikäisen ohjauksen strategia linkittyy jatkuvan oppimisen uudistukseen, josta on linjattu hallitusohjelmassa. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa osaajapulaa ja sujuvoittaa työikäisten osaamisen päivittämistä. Parlamentaarisen ryhmän valmistelemat linjaukset julkaistaan joulukuun 2020 loppupuolella. Niiden suositukset ohjauksen kehittämisestä tulevat perustumaan elinikäisen ohjauksen strategiaan.

Strategialla on yhteys myös hallituksen tavoitteiseen nostaa työllisyystavoitetta, laajentaa oppivelvollisuutta sekä kehittää työtä ja työhyvinvointia.

Elinikäisen ohjauksen strategian on valmistellut ELO-foorumi ja -työjaosto, jotka työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettivat toukokuussa 2020. Strategia annetaan työllisyydestä ja osaamisesta vastaavien ministerien käsiteltäväksi, jonka jälkeen ELO-foorumi ja työjaosto laativat toimintasuunnitelman strategian esitysten toimeenpanemiseksi ja rahoittamiseksi. Lisäksi ELO-foorumi seuraa säännöllisesti strategian toteutumista ja huolehtii, että elinikäiselle ohjaukselle asetetaan strategisia tavoitteita myös seuraavalle hallituskaudelle. Edellinen elinikäisen ohjauksen strategia on vuodelta 2011.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Anna Toni, TEM, p. 0295 047 209
neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, OKM, p. 0295 330 141

 
Sivun alkuun