Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työolobarometri: digitalisaatio etenee työelämässä ennätysvauhtia

Työ- ja elinkeinoministeriö
14.2.2017 9.13
Tiedote

Vuosi 2016 oli työelämän digitalisoitumisen vuosi. Sosiaalisen median sekä sähköisten työtilojen ja pikaviestimien käyttö työssä lisääntyivät selvästi aiemmista vuosista. Myös etätyön tekeminen ja joustavat työaikajärjestelyt yleistyivät voimakkaasti vuoteen 2015 verrattuna.

Sosiaalista mediaa työssään käytti vuonna 2016 yhteensä 26 prosenttia palkansaajista, kun edellisvuonna osuus oli 21 prosenttia. Sähköisten työtilojen tai pikaviestimien käyttö yleistyi 47 prosentista 54 prosenttiin. Jo joka kolmas tekee vähintään satunnaisesti etätöitä, kun aiemmin etätöitä on tehnyt noin neljännes palkansaajista.

Joustavien työaikojen käyttö kohosi edellisvuosien notkahduksen jälkeen uuteen ennätyslukemaansa. Vuonna 2016 noin 70 prosenttia palkansaajista oli joustavien työaikajärjestelmien piirissä. Edellisvuoteen verrattuna osuus kasvoi noin 5 prosenttiyksikköä.

Robotisaatio vielä vaimeaa

Vuoden 2016 työolobarometrissa on kiinnitetty ensi kerran huomiota robotiikan ja tekoälyn aiheuttamaan työtehtävien automatisaatioon. Noin joka kuudennen vastaajan työtehtäviä on jossain määrin automatisoitu viimeisen kahden vuoden aikana. Joissain ammattiryhmissä, kuten yleissihteereillä, automatisointi on ollut voimakasta jo nyt, mutta useimmissa toistaiseksi vähäistä.

Palkallinen koulutus lisääntyi

Työelämän laatu kehittyi vuosina 2015–2016 pääpiirteissään suotuisaan suuntaan, vaikka esimerkiksi työpaikkakiusaaminen on edelleen varsin yleistä.

Näkyvin muutos tapahtui koulutuspäivissä, joiden määrä kääntyi jälleen nousuun pitkän laskun jälkeen. Työnantajan maksamaan palkalliseen koulutukseen osallistui vuonna 2016 yhteensä 57 prosenttia palkansaajista edellisvuoden 53 prosentin sijaan. Koulutus kesti myös keskimäärin pidempään kuin vuonna 2015.

Joka kahdeksas hoitaa työasioita vapaa-ajallaan

Vuoden 2016 barometrissa kysyttiin ensimmäistä kertaa työtehtävien hoitamisesta vapaa-ajalla. Noin 13 prosenttia vastaajista kertoo hoitavansa työasioitaan korvauksetta vapaa-ajalla viikoittain tai päivittäin.

Palkansaajien näkemys Suomen työmarkkinakehityksestä on valoisin sitten 2010. Ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen useampi uskoo kehityksen olevan parempaan kuin huonompaan suuntaan.

Tiedot perustuvat vuoden 2016 työolobarometrin ennakkotietoihin. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta, ja siihen on haastateltu 1631 palkansaajaa. Tuloksista julkaistaan myöhemmin vielä kattavampi julkaisu.

Työolobarometri, ennakkotiedot, syksy 2016

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM, puh. 029 5047 066, [email protected]
tiedottaja Jenni Hakala, TEM, puh. 050 386 9942, [email protected]

 
Sivun alkuun