Hyppää sisältöön

Työvoimaa ja osaajia on - työnantajista osatyökykyisyys on yhä useammin mahdollisuus

työ- ja elinkeinoministeriö
Jenni Wessman
Julkaisuajankohta 23.2.2022 11.35
Kolumni
erityisasiantuntija Jenni Wessman

Tiedätkö mitä tarkoitetaan täsmätyökyvyllä? Se on termi, joka on vaivihkaa kotiutumassa TE-palveluissa monialaista työtä tekevien asiantuntijoiden käyttöön.

Täsmätyökykyisen asiakkaan työ- tai toimintakyvyssä voi olla joitakin rajoitteita. TE-palveluissa hänet kohdataan kuitenkin asiakkaana ja työnhakijana ensisijaisesti osaamisensa, olemassa olevan työ- ja toimintakykynsä sekä motivaationsa näkökulmasta. Katse on kiinnitetty olemassa olevaan osaamiseen ja motivaatioon rajoitteiden sijaan.

Työkyvyn rajoitteiden sijasta keskitytään olemassa olevaan työ- ja toimintakykyyn 

Termi täsmätyökyky on yksi esimerkki vähitellen virinneestä muutoksesta, kun puhumme osatyökykyisistä henkilöistä ja heidän työllistymisestään.  Osatyökykyisten työllistymistä on edistetty useilla aiemmilla hallituskausilla. Teeman ympärille rakentuu myös nykyisen hallituksen Työkykyohjelma, joka yhdistää työvoimapolitiikan ja sosiaali- ja terveyspolitiikan toimenpiteitä uudesta näkökulmasta. 

Puhetavan ja näkökulman muutos näkyvät käytännössä myös TE-palveluissa. TE-palvelujen asiantuntijoiden tuntuma on, että osatyökykyisiä tunnistetaan aiempaa enemmän. Tämä saattaa johtua siitä, että asiakkaiden työ- ja toimintakykyyn liittyviä tarpeita tunnistetaan paremmin kuin ennen.  

TE-palveluissa osataan myös huomioida paremmin yksilölliset tarpeet sekä työ- ja toimintakyvyn tuki.  Esimerkiksi työllistymiseensä tukea tarvitsevalle osatyökykyiselle on tarjolla räätälöidympää tukea intensiivisemmän työhönvalmennuksen muodossa. Myös työvälityspalveluissa osatyökykyiset asiakkaat kohdataan yhä useammin osaamisen eikä työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden näkökulmasta. 
 
Kaikkein myönteisimpiä hiljaisia signaaleja antavat työnantajat. Kiinnostus yhteiskuntavastuusta sekä monimuotoisuudesta on kasvanut hiljalleen niin rekrytointien yhteydessä kuin työyhteisön kehittämisenkin näkökulmasta. Työnantajat näkevät osatyökykyisyyden yhä useammin mahdollisuuksien kautta, ei niinkään riskejä korostaen. 

Muutos konkretisoituu TE-piloteissa 

Työnantajien kiinnostus osatyökykyisten rekrytointia kohtaan on näkynyt Työkykyohjelman eri puolilla Suomea toimivissa TE-palvelupiloteissa. Piloteissa on jopa tarjottu hetkellisesti "eioota" työnantajille, kun osatyökykyisten henkilöiden kysyntä on ylittänyt tarjonnan.

Piloteissa on lisäksi saatu rohkaisevia tuloksia henkilöasiakas- sekä työnvälitys- ja yrityspalveluiden kehittämisessä. Osatyökykyisille suunnatut palvelut ovat pilottien myötä lisääntyneet, palveluiden käyttöaste on noussut ja erilaisten tukimuotojen, kuten palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen, käyttö on pilottien aikana lisääntynyt.

Palveluiden kehittämisen rinnalla TE-palvelupilotit ovat vastanneet TE-palveluissa työskentelevien ammattilaisten tiedonjanoon.  Jotta osatyökykyiset työnhakijat työllistyvät ja heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistuu, tarvitaan TE-palvelujen ammattilaiselta vahvaa monialaista osaamista sekä poikkihallinnollista yhteistyötä. Asiantuntijoiden on tunnettava toisensa ja yhteisen verkoston toimijoiden työskentelytavat, tavoitteet ja jopa palvelut. 

Osana Työkykyohjelmaa TE-palveluihin on viime vuonna palkattu lisää työkykykoordinaattoreita. Työkykykoordinaattorit ovat monialaisuuden mestareita, ja heidän toimintansa on todettu olevan vaikuttavaa. (Työkyvyn tuen vaikuttavuus, Tutkimuskatsaus työkyvyn tukitoimien työkyky- ja kustannusvaikutuksista, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:7). 

Hyvä ruokkii hyvää. Mitä paremmin tunnistamme erilaiset työnhakijat tarpeineen, suhtaudumme osaamiseen ja motivaatioon vakavasti sekä pidämme TE-asiantuntijoiden osaamisen korkealla, sitä paremmin vastaamme täsmätyökykyisten palvelutarpeisiin ja tuemme heitä työhön.  

Hämeen TE-palvelupilotin visio "täsmätyökykymarkkinoista, joissa työkykyä ylläpidettäisiin kokonaisvaltaisesti ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy olisi tavoite kaikissa työllisyyspalveluissa" antaa ajattelun aihetta. Olemmeko valmiita asettamaan rimaa vielä yhden pykälän korkeammalle? 

TE-palvelupilotit ovat osa työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä toteuttamaa Työkykyohjelmaa. Piloteissa parannetaan TE-palvelujen osuvuutta osatyökykyisille. Kehittämisen kohteina ovat erityisesti rekrytointipalvelut ja palvelukokonaisuudet, jotka parhaiten tukevat osatyökyisten työkykyä.

Jenni Wessman
erityisasiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö 

 
Sivun alkuun