Hyppää sisältöön

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön luvassa vastatoimia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.8.2020 10.00
Tiedote
Työministeri Tuula Haatainen

Työministeri Tuula Haatainen asetti keväällä 2020 työryhmän valmistelemaan työperäisen hyväksikäytön vastaisia toimenpiteitä osana harmaan talouden torjunnan strategiaa. Työryhmän ensimmäinen toimenpidekokonaisuus on valmistunut.

– Tämä toimenpidekokonaisuus on ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnassa kurssin muutos. Jatkossa uhri saa enemmän suojaa ja hyväksikäyttöön syyllistyvän työnantajan tilanne tehdään tukalammaksi, ministeri Haatainen kertoo.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on siihen syyllistyvälle taloudellisesti erittäin kannattavaa liiketoimintaa, ja se on yleensä systemaattista ja ammattimaista. Hyväksikäyttö jää kuitenkin ilmiönä helposti marginaaliin, sillä se ei usein näy ulospäin. Lisäksi monet viranomaiset, julkinen hankintajärjestelmä ja yrityskenttä eivät tunnista hyväksikäyttöä ongelmaksi riittävässä määrin.

- Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on harmaan talouden ilmiö, jossa ei suinkaan ole kyse vain verojen ja maksujen laiminlyönnistä, vaan pahimmillaan ihmisten törkeästä hyväksikäytöstä. Harmaan talouden sijaan osuvampi termi tälle hyväksikäytölle on riistotalous.

- Työministerinä vastaan sekä työperäisestä maahanmuutosta että harmaan talouden torjunnasta. Kun puhumme ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä, johdollani nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Työperäistä maahanmuuttoa edistetään vain, jos sen rinnalla kulkevat toimenpiteet, jotka torjuvat haittailmiöitä, Haatainen linjaa.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta on olennainen osa kestävän, oikeudenmukaisen ja kaikkia osapuolia hyödyttävän työvoiman maahanmuuttopolitiikan rakentamista. Hyväksikäyttö on kiinteästi sidoksissa laajempaan harmaan talouden ilmiöön. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on yksi hallituksen tavoitteista. Valtioneuvoston periaatepäätös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2020 -2023 ohjaa jatkotyötä ja toimia reilujen työmarkkinoiden edistämiseksi.

– Harmaa talous on alati muuttuva ilmiö. Poliittisten päättäjien ja viranomaisten on jatkuvasti oltava hereillä, jotta pystymme ennakoimaan ja puuttumaan kaikkiin sen muotoihin. Hyväksikäyttö on tunnistettava ilmiöksi, johon meidän on puututtava tiukemmalla otteella ja tätä työtä nyt tehdään laajasti sekä lainsäädäntöä että valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä kehittämällä, ministeri Haatainen toteaa.

Lainsäädäntömuutoksia ja muita toimenpiteitä tulossa

Työryhmän toimenpidekokonaisuus koostuu 14 toimenpide-ehdotuksesta, jotka koskevat sekä lainsäädäntötoimia että viranomaisten ohjeistukseen ja yhteistoiminnan parantamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Työryhmä esittää hyväksikäytön seuraamusten tarkentamista siten, että seuraamukset kohdistuisivat uhrin sijaan hyväksikäyttöön syyllistyvään työnantajaan nykyistä paremmin. Työryhmä ehdottaa myös, että viranomaisten resursseja lisättäisiin ja viranomaisten yhteistyömahdollisuuksia vahvistettaisiin parantamalla tiedonvaihtoa sekä valvonta- ja muiden havaintotietojen käyttöä.

Osa ehdotuksista on toimeenpantavissa syksyn 2020 aikana. Työryhmä valmistelee lisätoimenpiteitä ja jatkaa työtään vuoden 2021 loppuun saakka.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430
hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 029 504 8022
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 029 504 8938

 
Sivun alkuun