Hyppää sisältöön
Media

Motåtgärder mot utnyttjande av utländsk arbetskraft är på gång

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2020 10.00 | Publicerad på svenska 21.8.2020 kl. 9.53
Pressmeddelande
Työministeri Tuula Haatainen

Arbetsminister Tuula Haatainen tillsatte våren 2020 en arbetsgrupp för att bereda åtgärder mot arbetsrelaterat utnyttjande som en del av strategin för bekämpning av grå ekonomi. Arbetsgruppens första åtgärdshelhet har färdigställts.

– Denna åtgärdshelhet är en kursändring i bekämpningen av utnyttjande av utländsk arbetskraft. I fortsättningen får offret mer skydd och situationen för den arbetsgivare som gör sig skyldig till utnyttjande blir tuffare, berättar minister Haatainen.

Utnyttjandet av utländsk arbetskraft är en ekonomiskt mycket lönsam affärsverksamhet för den som gör sig skyldig till det, och det är i allmänhet systematiskt och professionellt. Det är dock lätt att marginalisera utnyttjandet som fenomen, eftersom det ofta inte syns utåt. Dessutom identifierar många myndigheter, det offentliga inköpssystemet och företagsfältet inte utnyttjandet som ett problem i tillräcklig utsträckning.

- Att utnyttja utländsk arbetskraft är ett fenomen inom grå ekonomi, där det inte bara är fråga om försummelse av skatter och avgifter, utan i värsta fall grovt utnyttjande av människor. I stället för grå ekonomi är arbetskraftsexploatering den lämpligaste termen för detta utnyttjande.

- Som arbetsminister ansvarar jag för både arbetskraftsinvandring och bekämpning av grå ekonomi. När vi talar om utnyttjande av utländsk arbetskraft, går dessa saker hand i hand under min ledning. Arbetskraftsinvandring främjas endast om det parallellt med den finns åtgärder som bekämpar skadliga fenomen, fastställer Haatainen.

Bekämpningen av utnyttjande av utländsk arbetskraft är en väsentlig del av byggandet av en hållbar, rättvis och för alla parter gynnsam arbetskraftsinvandringspolitik. Utnyttjandet är nära knutet till det mer omfattande fenomenet grå ekonomi. Bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är ett av regeringens mål. Statsrådets principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 styr det fortsatta arbetet och åtgärderna för att främja en rättvis arbetsmarknad.

– Den grå ekonomin är ett fenomen som ständigt förändras. De politiska beslutsfattarna och myndigheterna måste ständigt vara vakna, så att vi kan förutse och ingripa i alla dess former. Utnyttjandet måste identifieras som ett fenomen som vi måste hårdare ta itu med, och detta arbete utförs nu i stor utsträckning genom att både lagstiftningen och tillsynsmyndigheternas verksamhetsförutsättningar utvecklas, konstaterar minister Haatainen.

Lagstiftningsändringar och andra åtgärder vidtas

Arbetsgruppens åtgärdshelhet består av 14 åtgärdsförslag som gäller både lagstiftningsåtgärder och åtgärder som hänför sig till myndigheternas anvisningar och förbättrat samarbete.

Arbetsgruppen föreslår att påföljderna för utnyttjande preciseras så att påföljderna bättre än för närvarande riktas mot den arbetsgivare som gör sig skyldig till utnyttjande i stället för mot offret. Arbetsgruppen föreslår också att myndigheternas resurser utökas och att myndigheternas samarbetsmöjligheter stärks genom att informationsutbytet och användningen av övervakningsuppgifter och andra observationsuppgifter förbättras.

En del av förslagen kan genomföras under hösten 2020. Arbetsgruppen bereder ytterligare åtgärder och fortsätter sitt arbete till utgången av 2021.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8022
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8938

 
Sivun alkuun