Hyppää sisältöön
Media

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden 2021 loppuun asti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 11.36
Tiedote

ELY-keskukset ovat 19.10.2020 lähtien voineet myöntää yrityksen kehittämisavustusta Suomen Covid-19-puitetukiohjelman mukaisena väliaikaisena valtiontukena. Lisäksi avustusta on voitu myöntää pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Hallitus jatkaa väliaikaiseksi tarkoitettuja muutoksia 31.12.2021 asti.

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisten muutosten jatkolla mahdollistetaan yritysten kehittämishankkeiden tuki paitsi koronakriisissä, myös siirryttäessä vähitellen kohti tavanomaisia olosuhteita.

Tarkempia tietoja yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisestä väliaikaisena valtiontukena ja vaikeuksissa olleille pienille yrityksille löytyy työ- ja elinkeinoministeriön aiemmasta tiedotteesta.

Komissio vahvisti maaliskuussa Suomen Covid-19-puitetukiohjelman jatkumisen ja väliaikaisen valtiontuen enimmäismäärän noston  

Valtioneuvoston päätös asetusmuutosten jatkamisesta perustuu Euroopan komission 28.1.2021 tekemään päätökseen pidentää tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. Samalla komissio päätti nostaa niin sanotun 800 000 euron väliaikaisen valtiontuen yrityskohtaista enimmäismäärää 1,8 miljoonaan euroon. 

Komission 10.3.2021 antamalla päätöksellä vahvistettiin Suomen Covid-19-puitetukiohjelman jatkuminen 31.12.2021 asti sekä puitetukiohjelman mukaisen valtiontuen yrityskohtaiseksi enimmäismääräksi 1,8 miljoonaa euroa. Maaliskuussa voimaan astunut korotus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta silloin, kun avustusta myönnetään puitetukiohjelman mukaisena valtiontukena.

Puitetukiohjelmassa on kyse tilapäisestä koronaepidemiasta johtuvasta valtiontukisääntöjen kevennyksestä. Puitetukiohjelman mukaisesti myönnettävä tuki voidaan yhdistää de minimis -asetuksen mukaiseen tukeen, eli käytännössä molempia tukia voidaan myöntää samalle yritykselle. Tuen enimmäismäärää laskettaessa on otettava huomioon kaikki Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle myöntämät tuet.

Yrityksen kehittämisavustusta haetaan ELY-keskukselta

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Tarkemmat tiedot yrityksen kehittämisavustuksen hakemisesta ja myöntämisestä ELY-keskuksista

Lisätiedot:
hallitussihteeri Emmi Äijälä, TEM, p. 029 504 7216
hallitusneuvos Mikko Ojala, TEM, p. 029 506 3506

 
Sivun alkuun