Tilinpäätöksen vahvistaminen TEM/2022/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiontakuurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Inkalotta Nuotio-Osazee, Hallitusneuvos p.+35 8295047051
Asia
Valtioneuvosto vahvistaisi valtiontakuurahaston tilinpäätöksen ajalta 1.1.2021 – 31.12.2021. Vuoden 2021 suoriteperusteinen tulos oli 345 417 794,28 euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna tulos oli 2 149 717,52 euroa ylijäämäinen. Negatiivinen tulos johtuu Finnveran vuoden 2020 tappiollisen rahastolain toiminnan tuloksen perusteella tehdystä rahastomaksupäätöksestä 349 milj. euroa, joka kirjattiin rahaston tilinpäätöksessä vuoden 2021 kuluksi. Muuten tulos olisi ollut 3,6 milj. euroa positiivinen. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt tilinpäätöksen 7.2.2022 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 10.3.2022.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtiontakuurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen