Valtioneuvoston asetus TEM/2024/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin organisoimisesta

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Anna Aaltonen, p. +358 295 047 097

Asia

Asetuksessa säädettäisiin työllistymisen monialaisesta edistämisestä annetun lain nojalla tarkemmin monialaisen tuen yhteistoimintamallin organisoinnista. Tarkempi sääntely koskisi yhteistoimintamallin johtoryhmän asettamista, kokoonpanoa ja tehtäviä, yhteistyösopimuksen sisältöä sekä yhteistoimintamallin organisointia johtavan henkilön ja tämän varahenkilön nimeämistä ja tehtäviä.

Asetus tulisi voimaan 1.1.2025, samaan aikaan työllistymisen monialaisesta edistämisestä annetun lain kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin organisoimisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.