Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Delegationen för förnyelse i regionerna har tillsatts

Arbets- och näringsministeriet
14.11.2019 13.22
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt delegationen för förnyelse i regionerna. Näringsminister Katri Kulmuni är ordförande för delegationen.

Delegationen har till uppgift att 

  • dra upp breda riktlinjer för de strategiska helheterna och finansieringen i anslutning till regionutvecklingen,
  • dra upp riktlinjer för det regionutvecklingsbeslut som ska upprättas för regeringsperioden och genomförandet av det samt följa upp genomförandet 
  • dra upp riktlinjer för och samordna de olika förvaltningsområdenas åtgärder inom regionutvecklingen,
  • dra upp riktlinjer för övriga betydande förslag angående regionutvecklingsplaner och följa upp genomförandet av dem samt
  • följa upp och förutse regionernas utveckling och olika åtgärders verkningar.

Delegationens mandatperiod börjar den 14 november 2019 och går ut när mandatperioden för statsminister Rinnes regering går ut. 

Arbets- och näringsministeriet utser ett sekretariat för delegationen. Därutöver stöds delegationens och sekretariatets arbete av ett beredningsnätverk bestående av representanterna för de organisationer som finns i delegationen.

I delegationen ingår för regionutvecklingen centrala representanter från ministerier, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, städer och kommuner av olika storlek, centrala näringslivs- och arbetsmarknadsorganisationer och Finlands Kommunförbund.

Ytterligare upplysningar
Tarja Reivonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 942

Delegationen

Delegationens ordförande
Katri Kulmuni, näringsminister, ordförande

Marja-Riitta Pihlman, vice ordförande, arbets- och näringsministeriet
Ersättare: Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet

Delegationens medlemmar

Ministerierna
Sabina Lindström, överdirektör, kommunikationsministeriet
Ersättare: Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, kommunikationsministeriet

Ari Niiranen, överdirektör, miljöministeriet
Ersättare: Ulla Koski, regionplaneringsråd, miljöministeriet

Merja Niemi, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Ersättare: Päivi Bosquet, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet
Ersättare: Jani Pitkäniemi, avdelningschef, finansministeriet

Ilkka Salmi, kanslichef, inrikesministeriet
Ersättare : Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet

Taina Vesanto, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet
Ersättare: Juha Niemelä, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet

Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet
Ersättare: Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Landskapsförbunden och statens regionförvaltning
Pentti Malinen, landskapsdirektör, Kajanalands förbund
1:a ersättare: Juha Eskelinen, direktör, Nylands förbund
2:a ersättare: Tarja Nuotio, regionutvecklingsdirektör, Egentliga Finlands förbund

Petri Knaapinen, överdirektör, NTM-centralen i Nyland 
Ersättare: Pekka Häkkinen, överdirektör, NTM-centralen i Södra Savolax

Kaisa Ainasoja, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Lappland
Ersättare: Marko Pukkinen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Städer och kommuner
Lauri Lyly, borgmästare, Tammerfors stad
Ersättare: Päivi Laajala, stadsdirektör, Uleåborgs stad

Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Laitila stad
Ersättare: Ari Nurkkala, stadsdirektör, Brahestads stad

Aino-Maija Luukkonen, stadsdirektör, Björneborgs stad
Ersättare: Timo Halonen, stadsdirektör, S:t Michels stad

Matias Hildén, kommundirektör, Puumala kommun
Ersättare: Esko Ahonen, kommundirektör, Lestijärvi kommun

Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo kommun
Ersättare: Mila Segervall, stadsdirektör, Kristinestad

Organisationer
Minna Karhunen, verkställande direktör, Finlands Kommunförbund
Ersättare: Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund

Hannu Jouhki, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Ersättare: Harri Järvinen, kontaktchef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Anu Tuovinen, ledande sakkunnig, AKAVA 
Ersättare: Ulla Hyvönen, sakkunnig, regionala ärenden, Tjänstemannacentralorganisationen STTK 

Anssi Kujala, vice verkställande direktör, Företagarna i Finland 
Ersättare: Marko Mäki-Hakola, näringsdirektör, MTK 

Jouni Hakala, direktör för små och medelstora företag, Finlands näringsliv 
Ersättare: Johanna Sipola, direktör, Centralhandelskammaren

Tillbaka till toppen