Blogg

Bloggar (Blogg)

Arbets- och näringstjänsterna hjälper företag hitta kunniga arbetstagare

Jari Lindström Publiceringsdatum 31.1.2019 11.26 Blogg ANM

I och med att sysselsättningen förbättrats har rekryteringsproblemen och problemen med tillgången på arbetskraft ökat. Vi vill säkerställa att bristande tillgång på kunnig arbetskraft inte utgör ett hinder för företagens tillväxt. Därför har vi inlett informationskampanjen #kyllälöytyy! som riktar sig till i synnerhet små och medelstora företag.

Kampanjen sprider information om hur företagen kan ta hjälp av arbets- och näringstjänsterna för att hitta kunniga arbetstagare för just sina rekryteringsbehov. Kampanjen inleddes redan förra året i sociala medier, och nu under början av året syns kampanjen också på MTV.

En stor del av de små och medelstora företagen känner inte till eller har inte använt arbets- och näringstjänsterna. De omfattar ett brett urval olika tjänster inom rekrytering, utbildning och personalutveckling, och största delen av tjänsterna är avgiftsfria. I kampanjen deltar nöjda företag som med hjälp av arbets- och näringstjänsterna har kunnat tillgodose sina rekryteringsbehov.

Ett alternativ vid ett akut behov av yrkeskunnig arbetskraft kan vara t.ex. arbets- och näringstjänsternas rekryteringsutbildning. Utbildningen är snabb och arbetslivsinriktad och den skräddarsys alltid enligt företagets behov. Om en arbetslös person är den lämpliga och motiverade arbetstagare företaget söker, kan man få lönesubvention för lönekostnaderna.

Kampanjen sprider information om hur företagen kan ta hjälp av arbets- och näringstjänsterna för att hitta kunniga arbetstagare för just sina rekryteringsbehov. 

En nyhet är att företagen och arbetsgivarna under tiden 1.1–30.6.2019 kan utnyttja en sysselsättningspremie. Detta är en engångsersättning på 4 000 euro som beviljas av arbets- och näringsbyrån och som syftar till att uppmuntra arbetsgivare att ingå avtal om tillsvidareanställning, antingen när lönesubventionsperioden börjar eller under perioden.

En yrkeskunnig arbetstagare kan också utbildas genom läroavtal. Inom denna utbildning ordnas största delen av studierna i form av praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Ett företag som inte hittar arbetstagare i Finland kan utnyttja den europeiska arbetsförmedlingstjänsten Eures och rekrytera arbetstagare från utlandet – eller också kan företaget delta i virtuella online-rekryteringsevenemang som omfattar hela Europa.

Arbets- och näringstjänsterna ordnar naturligtvis också många face-to-face rekryteringsevenemang på olika håll i Finland. Enligt många arbetsgivare hör dessa evenemang till de bästa sätten att rekrytera kunnig arbetskraft.

Företagsbesök utgör grunden för arbets- och näringstjänsterna. Det görs årligen mer än 24 000 företagsbesök och genom dem kartläggs behovet av tjänster som stöd för företagens tillväxt och framgång. Genom företagsbesök upptäcks ofta också dolda jobb. Vid behov hänvisas företagen vidare till de tjänster som erbjuds av ett omfattande partnernätverk – NTM-centralerna, Business Finland, Finnvera och regionala aktörer inom företagstjänster, såsom utvecklingsbolag och nyföretagarcentraler. Företagen inom nätverket får ett brett urval tjänster som stöder företagets tillväxt, utveckling och internationalisering.

Rekrytering av arbetstagare är i många fall den viktigaste investeringen för små och medelstora företag. Jag rekommenderar varmt att företagen utnyttjar de kunniga experterna och det breda tjänsteutbudet inom arbets- och näringstjänsterna och partnernätverket när rekrytering av kunnig arbetskraft blir aktuellt, för visst finns det arbetskraft!

Arbetsminister Jari Lindström

Följa kampanjen i Twitter: #kyllälöytyy!

Ytterligare information om TE-tjänster för arbetsgivare

Se också Suomi.fi för företag eller samfund

Kommentera

Ange din kommentar här.