EU-stöd för stadsutveckling

De sex största städerna – 6AIKA

Finlands största städer, Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg genomför i samarbete åtgärder för hållbar stadsutveckling som en del av Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb. Städerna har skapat en egen strategi för verksamheten – strategin 6AIKA för åren 2014–2020.

 Strategin innehåller tre prioriterade områden:
1) Öppen innovationsplattform, där nya tjänster och produkter skapas och testas i genuina förhållanden.
2) Öppna data och gränssnitt, där data som har gjorts öppen fungerar som råmaterial för nya tjänster och utvecklande av verksamheten.
3) Öppen inkludering, där stadssamhället samlas för att tillsammans utveckla tjänsteinnovationer och kundprocesser.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), städerna och övriga projektgenomförare samt finska staten finansierar projekten med nästan 80 miljoner euro. Dessutom används finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Eruf-finansieringen administreras av Nylands förbund och ESF-finansieringen av NTM-centralen i Tavastland.

Ytterligare upplysningar:  hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi

Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen

Ohjelmakaudella 2014–2020 myös useissa kaupungeissa toimivat yhdistykset ja asukkaat voivat hakea rakennerahasto-ohjelmasta tukea paikalliseen kehittämiseen. Maakunnan yhteistyöryhmä linjaa toimien käyttöä kaupungeissa. Suomessa yli 23 000 asukkaan kaupunkien keskusta-alueiden kansalaistoimijalähtöistä, kaupungin ja yhdistystoimijoiden kumppanuuteen perustuvaa eli osittain Leader-metodia toteuttavaa kehittämistä tuetaan Suomen rakennerahasto-ohjelmaan kirjattujen periaatteiden mukaan.
Rakennerahastot.fi

Lisätietoja: Johanna Osenius

URBACT III – eurooppalaiset kaupungit vaihtavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan

Urbact on EU:n yhteisöaloiteohjelma, joka edistää kokemustenvaihtoa Euroopan kaupunkien välillä. Ohjelman tavoitteena on kokemustenvaihtoverkkojen, työryhmien ja tutkimusten kautta koota ja levittää kaupunkien kehittämisen hyviä toimintamalleja.

URBACT I ja II -ohjelmien hyvien kokemusten kannustamana käynnistettiin URBACT III, jonka ohjelmakausi päättyy vuonna 2020.  Ohjelmalle saadaan tämän vuoden aikana kansallinen infopiste.

EU:s nya finansieringsinstrument Urban Innovative Actions (UIA) för städers innovativa projekt

 
Urban Innovative Actions (UIA) är Europeiska kommissionens program vars syfte är att hitta nya innovativa lösningar på de utmaningar som städerna möter. Det finansieras genom Eruf. Via programmet delas under 2014–2020 ut sammanlagt 372 miljoner euro till projekt i medlemsländernas städer. UIA uppmuntrar städerna att ta risker och tillsammans med olika samarbetspartner pröva mer innovativa och kreativa lösningar på de utmaningar man möter.

Den första ansökningsperioden löpte ut den 31 mars 2016. Temana är olika för varje ansökningsperiod, och den första periodens teman är följande:

1. urban fattigdom
2. integration av invandrare och flyktingar
3. jobb och färdigheter i den lokala ekonomin
4. ändringar i energisystemet

ANM uppmuntrar de finländska städerna att ansöka om finansiering för innovativa projekt via UIA.

Närmare information om programmet