Blogg

Bloggar (Blogg)

Arbetsminister Tuula Haatainen: Dagligvaruförsörjningen fungerar utan störningar

Tuula Haatainen Publiceringsdatum 16.3.2020 17.04 Blogg

Minister HaatainenJag har diskuterat med tjänstemannaledningen på arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen om dagligvaruförsörjningen i Finland. Handeln fungerar normalt. Det förekommer inte några störningar i logistiken, industrin eller leveranserna. Dock kan människornas snabba förändring i köpbeteendet ha orsakat tillfälliga störningar i tillgången på butikshyllorna. Inför dessa situationer har butiken själv möjlighet att vid behov begränsa antalet inköp för att säkerställa en god kundservice.

Det är förståeligt att människor är oroade över coronaviruset. Det finns dock ingen anledning till överdriven förvaring av livsmedel.

Det är förståeligt att människor är oroade över coronaviruset. Det finns dock ingen anledning till överdriven förvaring av livsmedel. Medborgare behöver inte skaffa mer livsmedel eller hygienartiklar än vanligt. Det av biståndsorganisationer och myndigheter allmänt erkända hemförrådet på 72 timmar (3 dygn) av livsmedel, läkemedel och annat nödvändigt är tillräckligt. Det ger medborgarna en bra grund för beredskap.

Marknadens funktionssäkerhet säkerställs i alla situationer tillsammans med staten samt handeln, industrin och logistikaktörerna. Situationen följs upp aktivt i samarbete med aktörerna inom livsmedelsförsörjningssektorn.

Tuula Haatainen, arbetsminister

Kommentera

Ange din kommentar här.