Blogg

Familj och arbete – passar pusselbitarna ihop?

Anna Toni Publiceringsdatum 2.10.2020 13.25 Blogg

Befolkningsprognosens siffror ser dystra ut, föräldrarna blir trötta av distansarbete i karantän och allt färre nya jobb ledigförklaras. Finns det i dag någon mening med att ens försöka kombinera skaffande och vård av barn med en karriär?

Ja, det finns det. I regeringsprogrammet finns också inskrivet målet om möjligheterna att införa mer flexibilitet i arbetstiderna. Syftet med detta är att det ska bli lättare att kombinera arbete och familjeliv på ett balanserat sätt och att människor ska orka stanna kvar längre i arbetslivet. Dessutom pågår bland annat en reform av familjeledigheterna, sysselsättningsåtgärder och utveckling av arbetslagstiftningen, en reform av det kontinuerliga lärandet samt programmet för utveckling av arbetslivet, ARBETE2030. De alla strävar för sin del efter att lösa utmaningen.

Vem eller vad måste förändras för att arbetslivet ska vara mer familjevänligt? Fingret pekar ofta mot arbetsgivaren. Det är sant att organisationens flexibla arbetsformer, goda personalledning, rekryteringskompetens och arbetskultur har stor betydelse i vardagen för en förälder som arbetar.

Pusslet består dock av fler bitar. Hur stöder lagstiftningen och förmånerna jämställt föräldraskap, deltidsarbete eller växling mellan ledighet och arbete? Vilka attityder och råd förmedlas inom familjetjänsterna till föräldrarna om arbetslivet? Vilka värderingar har den egna släkt- eller kulturgemenskapen när det gäller familj och arbete? Har du som förälder funderat på vilka val som främjar din resa mot en betydelsefull karriärväg och ett meningsfullt liv? Hur identifierar och upprätthåller man sin egen kompetens som behövs i arbetslivet? Kan du söka hjälp om orken befinner sig vid bristningsgränsen?

Flexibilitet i arbetslivet erbjuder möjligheter

I en ideal situation främjar alla aktörer målet att alla individer i detta land ska ha möjlighet att leva ett eget liv och samtidigt förverkliga sin egen roll i samhället, bygga familj eller någon annan gemenskap och må bra.

Arbetslivet har blivit osäkrare och med allt gråare gränser, men å andra sidan har också flexibiliteten i sätten att bygga upp sin egen utkomst ökat. Spelreglerna för arbetslivet ska stödja de positiva möjligheter som flexibilitet erbjuder, stärka arbetsmarknadsaktörernas ömsesidiga förtroende samt främja ett rättvist, inkluderande arbetsliv som omfattar alla som vill arbeta.

Flexibilitet och delaktighet gynnar alla parter. En engagerad, inspirerad, kunnig och produktiv arbetstagare hjälper organisationen att lyckas och skilja sig. Ett produktivt och fungerande företag å sin sida kan erbjuda sina anställda det stöd och det förtroende som de behöver för att arbeta på ett sätt som lämpar sig för dem.

Var och en av oss kan bidra till att bygga upp ett familjevänligt arbetsliv. Handlingar. Inte bara ord. Börja med att delta i utmaningen #perheystävällisiätekoja (#familjevanligahandlingar).

Anna Toni, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Kommentera

Ange din kommentar här.