Blogg

Bloggar (Blogg)

Stöd till Finnairs personal

Tuula Haatainen Publiceringsdatum 26.8.2020 14.43 Blogg

Tuula Haatainen Nyheterna i dag om Finnairs planer på att minska antalet arbetsplatser med cirka 1 000 chockerade.

Det minskade resandet i och med coronaviruspandemin har lett till stora ekonomiska förluster för bolaget och till ett behov av att minska både kostnaderna och personalen. Nyheten är ett kraftfullt exempel på hur finländarnas arbetsplatser också är kopplade till sjukdomssituationen i andra länder.

Jag har bett Nylands arbets- och näringsbyrå att inleda omedelbara åtgärder för att kartlägga nya arbetsmöjligheter och erbjuda tjänster för den personal som förlorar sitt arbete vid Finnair. Arbets- och näringsministeriet och Nylands arbets- och näringsbyrå kommer att föra diskussioner med bolaget i syfte att säkerställa att människor snabbt får sysselsättning. I samband med tilläggsbudgetarna har sysselsättningsanslag redan tidigare ökats för situationer av det här slaget, och tjänster erbjuds för behoven hos de som sägs upp eller permitteras. Allt behövligt stöd för att hitta ett nytt arbete eller en ny utbildningsväg samt för att uppdatera kompetensen erbjuds de uppsagda.

Erfarenheterna vid hantering av plötsliga strukturomvandlingar visar att ledningen och samordningen av situationen samt samarbetet mellan aktörerna i regionen är av avgörande betydelse för att man ska lyckas. Det väsentliga för framgång är hur man vid stora uppsägningar kan förena städernas, arbets- och näringsbyråernas och närings-, trafik- och miljöcentralernas kompetens och övriga resurser för att uppnå det gemensamma målet – att de uppsagda ska få nytt arbete. Även om coronapandemin har lett till att en del företag behöver anpassa sin verksamhet, behövs det alltid kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden.

Finnair har en mångsidig och kompetent personal och Nylands arbets- och näringsbyrå har goda förutsättningar att hjälpa dem att hitta nya arbetsmöjligheter inom såväl servicesektorn som i sakkunniguppgifter.

arbetsminister Tuula Haatainen

Kommentera

Ange din kommentar här.