Blogg

Stora rörelser på arbetsmarknaden

Elina Pylkkänen Publiceringsdatum 26.10.2021 10.47 Blogg

Elina Pylkkänen

Finlands ekonomi haltade länge efter finanskrisen. Det vi i dag ser på arbetsmarknaden är förvånande efter tio år av nolltillväxt, även om vi fick smaka på underbar ekonomisk tillväxt redan 2016–2019.  

Efter rytmstörningen under coronaåret känns det som om vi med en gång skulle ha klivit in i en ny verklighet. Trots att man började varna för arbetskraftsbrist åtminstone för tre decennier sedan, konkretiseras bristen först nu och situationen på arbetsmarknaden är mycket stram. Beskrivet med ekonomiska termer överskrider efterfrågan på arbetskraft utbudet inom flera olika branscher. 

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt, som publicerades i dag, berättar om läget på arbetsmarknaden i synnerhet ur arbetssökandenas synvinkel. Översikten kompletterar väl den av arbetsgivarsidan sammanställda analysen av den strama arbetsmarknaden (Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2020, Juho Peltonen, TEM-analyyseja 106/2021) som publicerades i somras. Redan under coronaåret hade över 40 procent av de verksamhetsställen som sökte arbetskraft upplevt problem med att tillsätta arbetsplatser, men hösten 2021 är läget ännu stramare med snudd på rekord under mätningshistorien. 

Vid ingången av 2021 har den inhemska konsumtionsefterfrågan också ökat i snabb takt – efter att exporten återhämtat sig redan mot slutet av fjolåret. Till att börja med ökade både sysselsättningen och arbetslösheten i rask takt, eftersom också arbetslösheten ökar när sysselsättningen börjar öka. Detta sker när de dolda arbetslösa framträder som en ny grupp av arbetssökande som har uppmuntrats till arbetsmarknaden på grund av det stora antalet lediga jobb. 

Det finns 210 000 yrkesverksamma som söker arbete

I september 2021 hade det totala antalet arbetssökande minskat jämfört med året innan, men totalt uppgick de till nästan 600 000. Av denna grupp är hela 210 000 yrkesverksamma arbetssökande, vilket är cirka 40 000 fler än i september 2019. Med andra ord är det fler yrkesverksamma som är intresserade av att byta bransch eller jobb. Å andra sidan finns det också 50 000 fler nya lediga jobb jämfört med 2019.

På arbetsmarknaden ser man alltså stora övergångar från ett arbete till ett annat, vilket naturligtvis är ett tecken på en sund marknad. Detta berättar om människors förändringsförmåga och vilja att förändra sig. Också de många stora investeringarna, särskilt inom teknik- och energibranschen, har överraskat positivt. Detta måste bemötas med arbetskraftsutbud för att produktion och tillväxt ska vara möjlig i Finland inom alla branscher och regioner.

Vid ministeriet har vi till uppgift att producera nyttig information om verksamhetsställena och arbetskraftsläget i olika regioner för arbetsmarknaden. Till exempel yrkesbarometern, som arbets- och näringsministeriet publicerar två gånger om året, kan underlätta karriärvalet om man vill utbilda sig för säkerhets skull!

Elina Pylkkänen, understatssekreterare, ANM
 

 

 

Kommentera

Ange din kommentar här.