Se mer...

Se även

eu2019.fi

eu2019.fi

Finlands EU-ordförandeskap börjar den 1 juli och slutar den 31 december 2019.

eu2019.fi

 

EU-ordförandeskapet vid arbets- och näringsministeriet

EU-ordförandeskapet vid arbets- och näringsministeriet

Finland är ordförandeland i Europeiska unionens råd från och med den 1 juli 2019. Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av substansfrågor i fråga om Europeiska unionens tillväxt och konkurrenskraft. 

Webbsidan

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Timo Harakka
Timo Harakka
Arbetsminister
Katri Kulmuni
Katri Kulmuni
Näringsminister