Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Huoltovarmuusneuvosto kokosi tulevan vaalikauden tärkeimmät haasteet

Työ- ja elinkeinoministeriö
20.3.2019 15.04
Uutinen

Energiahuoltovarmuuden turvaaminen, digitaalisen yhteiskunnan toimintakyky sekä logististen palveluiden ja verkostojen varmistaminen korostuvat huoltovarmuusneuvoston kannanotossa tulevan vaalikauden tärkeimmistä haasteista.

Huoltovarmuusneuvosto on käsitellyt tulevan vaalikauden keskeisimpiä haasteita huoltovarmuuden näkökulmasta, ja laatinut aiheesta julkisen kannanoton.  

Edellä mainittujen painopisteiden lisäksi elintarvikehuollon varmistaminen ja sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen nähdään kannanotossa tärkeiksi alueiksi.

Huoltovarmuusneuvosto painottaa myös kansainvälisen huoltovarmuusyhteistyön sekä alueellisen ja paikallisen varautumisen merkitystä ja huoltovarmuuslainsäädännön kehittämistarpeita.

− On tärkeää, että huoltovarmuuden kansallisiin tavoitteisiin sitoudutaan myös tulevalla vaalikaudella. Kansainvälisen toimintaympäristön muutos on luonut uhkia ja epävakautta, jotka edellyttävät ennakoivaa ja pitkäjänteistä varautumista. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen torjunta asettavat energiahuoltovarmuuden uudenlaisten haasteiden eteen, sanoo huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen.

Huoltovarmuusneuvosto seuraa huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä

Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä. Valtioneuvosto nimittää huoltovarmuusneuvoston jäsenet. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta.

Huoltovarmuusneuvoston varapuheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Riku Huttunen.

Huoltovarmuusneuvosto toimii osana huoltovarmuuskeskusta (HVK), joka on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos. Sen tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtajana toimii TEM:n osastopäällikkö Ilona Lundström.

 
Sivun alkuun