Kirjaamo ja arkistopalvelut


Sähköposti: kirjaamo (at) tem.fi
Puhelin: 029 50 60660 ja 050 4211 660

Faksi: (09) 1606 2160

Postiosoite: Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Asiakirjojen toimitusosoite: Asiakirjat voidaan jättää työ- ja elinkeinoministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8-16.15)

Saadaksesi asian vireille työ- ja elinkeinoministeriössä toimita kirje, hakemus tai muu asiakirja ministeriön kirjaamoon. Sähköpostin kautta saa kuitenkin vireille toistaiseksi vain asiat, jotka eivät edellytä virallista allekirjoitusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö pitää asiakirjarekisteriä käsittelemistään ja ratkaisemistaan asioista. Kirjattavat saapuneet, valmisteltavat tai lähteneet asiakirjat kirjataan ministeriön asianhallintajärjestelmään. Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi ao. asioita hoitavalle virkamiehelle.

Ministeriön julkisiin asiakirjoihin voi tutustua ministeriön tiloissa erikseen sovittuna aikana.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset tietopyynnöt

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti voit pyytää ja saada nähtäväksi ministeriön palveluihin tallennetut henkilötietosi. Täytä oheinen lomake ja lähetä sen ministeriön kirjaamoon, kirjaamo(at)tem.fi. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse ministeriön kirjaamosta.

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi

Mikäli tietopyyntösi koskee työ- ja elinkeinotoimiston palveluja, lisäohjeita löytyy te-palvelut.fi:stä.

Tutkimuslupahakemus tutkijoille ja tutkimuslaitoksille

Hakemus työ- ja elinkeinoministeriön henkilörekisteritietojen käyttöön tilastointia, tieteellistä tutkimusta tai viranomaisten suunnittelutyötä varten.
Tutkimuslupahakemus

Arkistopalvelut

TEM-arkistosta löytyvät asiakirjat ministeriön perustamisesta vuodesta 2008 lähtien. Työ- ja elinkeinoministeriötä edeltäneiden ministeriöiden (KTM ja TM) asiakirjat löytyvät arkistosta pääsääntöisesti viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Vanhempaa aineistoa voi tiedustella Kansallisarkistosta. Katso tarkemmat tiedot aineistosta Kansallisarkiston Hallituskadun toimipisteen verkkosivuilta - linkki sivun oikealla palstalla.

Kansalaisilla on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Asiakirjan saamista koskeva pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että ministeriössä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja pyyntö koskee. Tietopyynnöt tulee lähettää ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at) tem.fi.

Asiakirjoihin voi tutustua ministeriön tiloissa erikseen sovittuna aikana. Asiakirjoja ei lainata.

Ministeriön työryhmistä, neuvottelukunnista, komiteoista, lautakunnista, neuvottelukunnista, selvitysmiehistä ja lainsäädäntöhankkeista löytyy tietoa hankkeet ja säädösvalmistelu -sivun haun kautta.