Kansainvälisiä selvityksiä koronaviruksen vaikutuksista ja sopeuttamistoimista

Valtioiden lisäksi monet alueelliset toimijat, kuten Euroopan unioni sekä kansainväliset järjestöt, ovat etsineet ratkaisuja lieventääkseen koronaviruksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia terveyteen, työelämään ja työllisyyteen, yritysten toimintaedellytyksiin ja ihmisten toimeentuloon.

Tälle sivulle on koottu linkkejä kansainvälisille sivustoille, joissa kerrotaan koronaviruksen vaikutuksista työelämään ja työllisyyteen sekä niihin liittyvistä sopeuttamistoimista.

Euroopan komissio

Euroopan komissio on koordinoinut EU:n yhteisiä toimia koronavirusepidemian (covid-19) torjumiseksi. EU:n toimissa keskityttiin neljään prioriteettiin:

  1. Rajoitetaan viruksen leviämistä.
  2. Huolehditaan terveydenhuollon laitteiden saatavuudesta.
  3. Edistetään lääkkeiden ja rokotteiden tutkimusta.
  4. Tuetaan työpaikkoja, yrityksiä ja taloutta.

Komissio myös antoi käytännön ohjeita siitä, miten voidaan varmistaa, että liikkuvat työntekijät pääsevät EU:n sisällä työpaikalleen erityisesti niissä ammateissa, jotka ovat kriittisiä koronaviruspandemian torjunnassa.

EU:n elin- ja työolojen kehittämisvirasto Eurofound

Kansainvälisen työjärjestö ILO

Kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut koronaviruksen vaikutuksia globaaliin työllisyystilanteeseen. 

OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on arvioinut koronaviruksen vaikutuksia ja esittänyt myös ratkaisuja, jotka tukevat selviytymistä kriisistä.

Maailmanpankki

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF

Maailman talousfoorumi

Maailman terveysjärjestö WHO